Litigiile legate de problemele folosirii subsolului se soluţionează de organul de stat pentru supravegherea minieră, instanţa judecătorească competentă. Litigiile patrimoniale legate de folosirea şi protecţia subsolului se soluţionează de instanţa judecătorească competentă. (art.49 CS)

Persoanele fizice şi juridice poartă răspundere civilă, administrativă sau penală în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru:
a) folosirea neautorizată a subsolului;
b) studierea şi cercetarea subsolului fără proiecte speciale;
c) studierea incompletă şi neraţională a subsolului, prezentarea informaţiei neveridice cu privire la cantitatea şi calitatea materiei prime extrase;
d) nerespectarea principalelor cerinţe privind proiectarea, construirea şi darea în exploatare a întreprinderilor, obiectivelor şi construcţiilor în timpul folosirii subsolului;
e) încălcarea regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor legate de folosirea subsolului;
f) încălcarea cerinţelor privind ocrotirea subsolului şi mediului înconjurător;
g) neasigurarea integrităţii obiectivelor şi construcţiilor, precum şi a teritoriilor şi obiectivelor mediului înconjurător ocrotite în mod deosebit, în timpul studierii şi folosirii subsolului;
h) încălcarea modului de evidenţă şi ţinere a balanţei mişcării rezervelor de substanţe utile şi deşeurilor producţiei extractive de substanţe utile, a cerinţelor privind ţinerea cadastrelor şi balanţelor de substanţe utile;
i) neachitarea plăţilor pentru folosirea subsolului;
j) neîndeplinirea măsurilor privind aducerea terenurilor, afectate în timpul folosirii subsolului, într-o stare ce nu prezintă pericol, potrivită pentru folosirea lor ulterioară;
k) neîndeplinirea cerinţelor în ceea ce priveşte aducerea întreprinderilor extractive de substanţe utile, în curs de lichidare sau conservare, galeriilor subterane şi sondelor de foraj, într-o stare care asigură securitatea populaţiei, precum şi cerinţelor cu privire la integritatea zăcămintelor, galeriilor subterane şi sondelor de foraj pentru întreaga perioadă de conservare;
l) încălcarea condiţiilor de îngropare (depozitare) a substanţelor nocive şi a deşeurilor, de evacuare a apelor reziduale;
m) încălcarea condiţiilor de ridicare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile şi pe teritoriile de asupra obiectivelor şi construcţiilor, precum şi pe locurile de îngropare (depozitare) a substanţelor nocive şi deşeurilor situate în subteran.

Folosirea neautorizată a subsolului şi ridicarea neautorizată a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile se sistează fără restituirea cheltuielilor suportate în timpul folosirii ilicite a subsolului. (art.50 CS)

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships