Desfiinţarea şerbiei a condiţionat şi schimbări radicale în organizarea administrativă a Imp. Rus.În acest scop a fost introdus sistemul zemstvelor.Şi daca zemsvea ,prin concepţia sa trebuia să devină un organ de stat,apoi în virtuţia concepţiilor conservatoare ale societăţii ruse, ea sa transformat întrun simplu organ local cu atribuţii pur gospodăreşti.Instituţia zemstvelor a fost introdusă în 1864 în Rusia,iar în 1870 şi în Basarabia.Acest sistem prevedea crearea şi introducerea,autonomiei comunale,judeţene şi provinciale.Fiecare gubernie avea dreptul saşi aleaga zemstva sa,din nobili ,negustori şi ţărani.Zemstvele aveau în grija lor gospodăria locală,învăţămîntul public,căile de comunicaţie,poşta ,serviciu sanitar,dezvoltarea comerţului etc.Întrun fel,aceasta reformă trebuia să compenseze moşierilor pierderea drepturilor lor asupra ţăranilor.Prin zemsve nobilimii i sa creat posibilitatea sa influienţeze viaţa locală,satisfăcînduşi astfel o parte din pretenţiile sale.În oraşe se creau ,dume orăşăneşti,organe ale autoadministrării locale aşa-numitele “zemskie upravi”.La conducere în organele autoadministrării locale,erau în majoritatea absolută nobilimea şi cinovnicii veniţi din Rusia, promovînd o politcă în interesul Rusiei ţariste.În componenţa zemsvei intrau probleme ce ţin de industrie şi comerţul local,căile de comunicaţii,poştă,serviciu sanitar şi medical, alimentaţie, instrucţiune publică, în domeniul educaţiei şi instruirii ele au servit în calitate de instrument al politicii rusificatoare. Reforma judiciară a separat justiţia de administraţie,au fost înfiinţate judecătoriile reprezentative alcătuite din oamenii din diferite pături sociale.Justiţia a devenit mai transparentă,sa creat avocatura,curtea cu juraţi şi instituţia superioară de casaţie(senatul).În Basar.reforma judiciară limita aria de acţiune a legilor locale,care conţinea reminiscenţe ale dreptului vechi moldovalah.Din 1871 Basar. Pierde totalmente caracterul de provincie privilegiată devenind o simplă gubernie rusească, conducînduse în întregime de legile Rusiei.În 1889 judecătoriile de pace au fost suprimate în locul lor infiinţînduse institutul “conducătorilor de zemsvă”,care îndeplineau funcţii şi administrative şi judiciare.Scopul acestei reforme a fost de a elimina orice obicei românesc din Basar.Vechiul sistem de recruţi, cînd cetăţenii nu erau obligaţi fiecare personal sa satisfacă serviciu militar a fost, a fost înlocuit cu serviciu militar obligatoriu (de 6-7 ani).Astfel, procedura juridică devine publică şi orală era înfiinţată judecătoria de gradul doi-instanţa judiciară superioară,care este subordonată Curţii de la Odesa.În acelaş timp este restrîns şi mai mult arealul de activitate a legislaţiei moldoveneşti, procesele judiciare urmau să se efectuieze doar în limba rusă.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships