Grădina botanică are ca obiectiv conservarea genofondului de plante din zonele geobotanice din ţară şi a unor plante din alte zone geobotanice. (art. 59 LANP)
Grădina botanică are statut de instituţie de cercetări ştiinţifice, se află în subordinea Academiei de Ştiinţe a Moldovei ori a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi/sau a autorităţii administraţiei publice locale.
Grădina botanică are următoarele sarcini principale:
a) conservarea în condiţii artificiale a colecţiilor de plante (îndeosebi a speciilor rare sau periclitate) şi a altor obiecte botanice de importanţă ştiinţifică, didactică, economică şi culturală;
b) efectuarea de cercetări ştiinţifice;
c) organizarea de expediţii şi participarea la expediţiile organizate de alte instituţii în scopul studierii resurselor vegetale şi completării genofondului;
d) crearea de fonduri semincere, schimbul de seminţe şi de plante vii cu diferite instituţii;
e) cultivarea şi selectarea speciilor valoroase de plante din flora spontană şi valorificarea lor economică;
f) elaborarea bazelor ştiinţifice ale arhitecturii peisagere;
g) elaborarea bazelor ştiinţifice şi metodologice ale protecţiei contra bolilor şi vătămătorilor introducenţilor;
h) organizarea de conferinţe şi simpozioane stiinţifice;
i) editarea de lucrări stiinţifice, de literatură de popularizare a ştiinţei, de registre de seminţe şi de alte lucrări legate de activitatea ştiinţifică a grădinii botanice. (art. 61 LANP)
Teritoriul grădinii botanice se divizează în următoarele zone funcţionale:
– expoziţională, în care accesul publicului este permis în modul stabilit de administraţia grădinii botanice;
– ştiinţifică (colecţii, loturi experimentale, pepiniere), în care au acces numai salariaţii grădinii botanice şi specialiştii altor instituţii autorizaţi de administraţia acesteia;
– interzisă (sectoare-etalon de vegetaţie spontană), în care accesul este interzis, cu excepţia celui al cercetătorilor ştiinţifici;
– administrativă.
În grădina botanică se instituie consiliu ştiinţific, a cărui competenţă şi al cărui regulament sînt aprobate de Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships