A. Libertatea serviciilor 16/02/1994

Ia in considerare dezvoltarea unei piete unice pentru serviciile postale.
Trebuie sa se faca eforturi la nivelul Comunitatii pentru a se imbunatati calitatea serviciilor postale si a eficientei acestora.

Serviciile postale vor fi puse la dispozitie de catre fiecare membru al U.E. la preturi rezonabile pentru toti consumatorii si cu acces nediscriminatoriu la serviciul universal.
Liberalizarea pietei serviciilor postale sa fie controlata.

B. Dezvoltarea multilaterala a bancilor 04/06/1994

C.Tranzactii financiare internationale 15/03/1990

Cooperarea monetara si bancara va duce la dezvoltarea tranzactiilor financiare in interiorul comunitatii si al numarului de operatori care efectueaza asemenea tranzactii.
Statele membre trebuie sa asigure institutiile care efectueaza tranzactii financiare.

Informatiile oferite de aceste institutii care tranzactioneaza sa poata fi intelese si sa fie intotdeauna la dispozitia clientilor.Institutia trebuie sa-si informeze clientii asupra taxelor percepute si a comisioanelor, precum si asupra ratei de schimb aplicata.

D. Siguranta in transporturile maritime 19/07/1978

Articolul 84 al Tratatului Uniunii Economice Europene prevede o politica comuna, in primul rand pentru transportul pe continent, atat pe uscat, cat si fluvial. Curtea Europeana de Justitie a decis ca tranportul aerian si maritim cad sub incidenta regulilor generale de liberalizare a circulatiei, competitiei, impozitarii si politicilor sociale. Pe baza articolelor 3 si 74, Parlamentul European a considerat ca eforturile depuse in legatura cu transportul maritim si aerian nu au fost suficiente. De aceea, Parlamentul a adoptat o pozitie ferma, creand un cadru legal adecvat pentru transportul maritim. Prin articolele 85 si 86, care au in vedere transportul maritim international, au fost recunoscute mai multe porturi comunitare si mai multe tipuri de vase au intrat sub incidenta regulilor de liberalizare a sreviciilor de transport maritim intre statele membre, precum si intre statele membre si alte state.
Codul de Conduita numarul 4057/ 86, care stabileste preturile transportului maritim in interiorul si in afara comunitatii, face mari diferente intre preturile aplicate statelor membre si cele aplicate extracomunitar. De aceea, Consiliul European ia masuri coordonate pentru integrarea transportului pe plan mondial, pentru a asigura accesul liber al marfurilor cargo si pentru crearea de noi piete.

E. Conventia internationala pentru siguranta pe mare(SOLAS)

A fost adoptata in iunie 1960, intrata in vigoare la 26 mai 1965. A existat o alta versiune adoptata la 1 noiembrie 1974, intrata in vigoare la 25 mai 1980.Aceasta conventie, in toate formele ei, este considerata drept cea mai importanta dintre toate tratatele internationale privind securitatea navelor ce transporta marfuri. Prima versiune a fost adoptata in 1914, a doua in 1929 si a treia in 1948.
 Conventia din 1960 a constituit un important pas inainte in ceea ce priveste modernizarea regulilor si asimilarea progresului tehnic in acest domeniu al industriei navale. Intentia era de a aduce conventia la zi, prin amendamente periodice, dar practic aceasta procedura a amendamentelor s-a dovedit a fi foarte inceata. S-a conturat clar faptul ca era imposibila asigurarea intrarii in vigoare in timp util a acestor amendamente.
 Conventia din 1974 a fost adoptata ca urmare a intazieri intrarii in vigoare a amendamentelor. Includea nu numai amendamentele intrate in vigoare pana atunci, ci si o noua procedura care sa specifice ca schimbarile trebuie sa intre in vigoare in timp util.
 Principalul obiectiv al Conventiei era sa specifice standarde minime referitoare la constructia navelor, la echipament si alte operatiuni, toate in concordanta cu oferirea unei anumite sigurante. Statele membre trebuiau sa dea asigurari ca navele lor vor respecta aceste reglementari si trebuiau prezentate anumite certificate care sa aduca dovada ca erau indeplinite conditiile. Exista o prevedere care permitea Guvernelor tarilor contractante sa efectueze inspectii ale navelor, daca acestea considerau ca ar putea fi vorba despre neconcordante intre realitate si prevederile Conventiei. Capitolul I al conventiei cuprinde reglementari generale, cea mai importanta fiind cea care priveste urmarirea anumitor tipuri de vase si elaborarea unor documente doveditoare a respectarii normelor impuse. In acest capitol se include si obligativitatea realizarii unui control in porturile de destinatie.

F. Conventia privind reglementarile internationale pentru prevenirea coliziunilor pe mare

A fost adoptata la data de 20 octombrie 1972 si a intrat in vigoare la 15 iulie 1997. A fost menita sa inlocuiasca un regulament care dateaza din 1960 si care era anexat la Conventia SOLAS.
O inovatie importanta a fost aceea ca au fost recunoscute schemele de separare a traficului. Navele care se ghideaza dupa aceste scheme vor trebui sa respecte culoarul prestabilit de trafic, neavand voie sa treaca peste anumite culoare. Mai sunt prevazute de asemenea mijloace speciale de iluminare si semnalizare acustica si vizuala.
Si aceasta conventie a fost modificata prin amendamente, mai ales in ceea ce priveste mijloacele de semnalizare si pozitionarea luminilor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships