APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului  din 11 decembrie 2000

privind instituirea sistemului “Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 punctul 1 litera (a),

Având în vedere propunerea Comisiei,

Având în vedere avizul Parlamentului European [1],

întrucât:

(1) Statele membre au ratificat Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951, astfel cum a Read more »

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]