DOMNULE PRESEDINTE,
   Unitatea ………………. cu sediul in …………………, cerem
 REVOCAREA EXECUTARII PEDEPSEI LA LOCUL, DE MUNCA,
 pedeapsa de ………, la care a fost condamnat(a) ……….. fiul(fiica) lui ……. si al(a) ………., nascut(a) la data de ……….., cu domiciliul in …………. prin hotararea penala nr. ……… din ……….. de ………… in dosarul penal nr. ……….
   Ca urmare a revocarii pedepsei la locul de munca urmeaza sa dispuneti ca executare pedepsei (sau a restului de pedeapsa ramas neexecutat) de …….., sa se execute intr-un loc de detinere.
 Motivele cererii:
   In fapt, prin sentinta penala nr. …….. din ……….. a judecatoriei ………., in baza art. ……, sus-numitul(a) a fost condamnat(a) la ….. inchisoare si s-a hotarat ca executarea sa se faca fara privare de libertate la locul de munca in unitatea noastra.
   La data de ……….., am primit mandatul nr ………. de executare a pedepsei, iar condamnatul(a):
   a) nu s-a prezentat in vederea inceperii executarii pedepsei;
   b) s-a prezentat la data de ……., si dupa executarea efectiva a unui numar de ….. zile, la data de ……… a parasit locul de munca si cu toate demersurile noastre nu am reusit sa-l(s-o) convingem sa-si reia activitatea:
   c) s-a prezentat la data de ……… si pana in prezent a executat un numar de …….. zile. In toata aceasta perioada a lipsit nemotivat ….. zile, intarzie de la program, refuza indeplinirea unor sarcini, aspecte care dovedesc ca in mod sistematic se sustrage de la prestarea muncii.
   d) s-a prezentat la data de …….. si pana in prezent a executat numai …. zile. In aceasta perioada prin intreaga sa comportare dovedeste ca nu-si indeplineste corespunzator indatoririle de munca. Nu respecta dispozitiile privitoare la organizarea si disciplina muncii, nu are conduita buna, nu este disciplinat(a) si staruitor(oare) in munca. Concret, intarzie sistematic de la program, vine in stare de ebrietate, paraseste locul de munca fara a fi invoit(a), insulta si loveste colegii de munca, este nervos(oasa), recalcitrant(a), provoaca dezordine la locul de munca, efectueaza lucrari de proasta calitate;
   e) nu mai poate presta munca datorita pierderii totale a capacitatii de munca.
   In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 869 alin. ….. C pen. si art. 4471 C. proc. pen.
   Dovada cererii o facem cu referatul intocmit de colectivul constituit pentru indrumarea si supravegherea condamnatului, din care rezulta motivul revocarii.
   Anexam fisa zilnica de pontaj pentru a dovedi cate zile au fost executate din pedeapsa la care a fost condamnat(a).
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships