DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a), ……….. domiciliat(a) in ………, avand ca reprezentant legal pe ……….. domiciliat(a) in ……………. formulez:
 CERERE DE RIDICARE A INTERDICTIEI
 ce a fost dispusa prin hotararea nr. ………. din ……….., pronuntata de ……….. constatand ca au incetat cauzele care au determinat-o.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin hotararea citata s-a dispus punerea mea sub interdictie.
   Intrucat au incetat cauzele care au provocat interdictia, va rog sa pronuntati ridicarea ei.
   In dovedirea sustinerii mele depun certificatul medico-legal nr. …….. din ………., eliberat de ………….
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 151 C. fam. si art. 35 din Dec. nr. 32/1954.
   Va rog sa dispuneti efectuarea unei expertize psihiatrice si sa-mi incuviintati proba cu martorii ……….. ……………… …………….
   Anexez copia hotararii de punere sub interdictie si actul medical enuntat.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships