Republica engleză era meninută de armată, dar in ţară, pe deoparte, izbucneau revolte ţărăneşti contra moşierilor, iar pe de altă parte – începeau noi răzmeriţe ale adepţilor monarhiei. Atunci vărfurile armatei şi cercurile nobilimii au decis să transmită puterea deplină lui Cromwell. Odata cu înlăturarea Parlamentului cel lung, la 20 aprilie 1653 a fost înlăturata si ultima stavilă din calea instaurării capitalismului. In decemb. 1653 s-au stabilit bazele juridice intr-un act numit “noua constitutie a Angliei”. Puterea de stat era devizată în 3 institutii: 1)lordul protector (protectoratul) 2)Parlamentul 3)Consiluil de stat. Puterea legislativă era impartita intre Parlament si Protectorat. Actele Parlamentului urmau să fie aprobate de lordul protector. Dupa expirarea termenului de 20 zile de la aparitia legii cînd protectoratul nu dădea de ştire legea intra in vigoare. Parlamentul se alegea pe o perioadă de 3 ani, alcătuit dintr-o singură cameră din circa 400 deputati englezi, 30 irlandezi si 30 scotieni. Drepturile electorale-levelerii cereau votul unional, drepturile fiind acordate celora care aveau venitul anual de 200 lire sterline. Puterea executivă era atribuită Protectoratului si Consiliului de Stat alcătuit din 7 ofiţeri si 8 civili, insă toti erau neschimbaţi, numiti de către lordul protector. Parlamentul nu lucra mereu, el avea sesiuni. Lordul avea dreptul să emită ordonanţe, avea putere de lege. La 16 decemb. 1653 Cromwell in mod official a fost numit lord protector, si care in instanţa engleză era mai inaltă de cît puterea regească. Ca să conducă mai usor Cromwell divizează ţara in districte militate şi instaurează o adevărată dictatură militară. Districtele, 12 la numar, aveau in frunte un protector in miniatură fiind responsabil de tot. La 3 sept 1658 a incetat din viaţă Cromwell iar fiul lui Richard vine in calitate de lord protector insă s-a dezis de această funcţie demisionînd in aprilie 1659, puterea fiind luată de ofiţerii din consiliu formînd un nou parlament din 100 membri, noul parlament şi-a propus ca obiectiv inlăturarea regimului prezent si să revină la situaţia de pînă la republică, de aceea s-a creat armata din Londra in frunte cu generalul Lomberd.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships