Opţiunile pe contracte futures au o scadenţă bine definită în funcţie de scadenţa contractelor futures suport. De regulă, opţiunile au data scadenţei înainte de scadenţa contractelor futures. La BMFMS se tranzacţionează opţiuni pe contracte futures cu scadenţa la 5 zile înaintea contractelor futures. Preţurile de exercitare ale opţiunilor contractelor futures pe indicele BET(ROL) se exprimă  în  puncte futures.  Sunt posibile mai multe preţuri de exercitare atât deasupra, cât şi sub preţul curent al indicelui. Astfel, întreaga gamă de opţiuni în bani, la bani sau în afara banilor poate răspunde nevoilor de tranzacţionare şi management al riscului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships