Scrisoarea de trăsură feroviară reprezintă contractul de transport feroviar internaţional şi se socoteşte a fi încheiat în momentul în care calea ferată (staţia de predare) a primit mărfurile pentru transport, moment confirmat de data de pe ştampila staţiei respective.
Scrisoarea de trăsură feroviară (model COTIF) cuprinde următoarele file:
1. originalul: însoţeşte marfa şi se eliberează destinatarului odată cu marfa;
2. foaia de expediţie care se întocmeşte într-un număr egal cu al căilor ferate din diferite ţări participante la transport , serveşte la decontarea transportului de către cărăuş;
3. avizul şi adeverinţa de primire care însoţesc marfa constituie document doveditor de primire a mărfii de destinatar;
4. duplicatul scrisorii de trăsură care se eliberează predătorului –constituie dovada expedierii mărfii şi este documentul prezentat la bancă de exportator;
5. copia scrisorii de trăsură, care rămâne la staţia de expediere a mărfii.
Scrisoarea de trăsură feroviară nu este transferabilă şi nu constituie un document de proprietate asupra mărfurilor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships