Se întocmeşte conform reglementărilor internaţionale existente şi reprezintă contractul de transport rutier internaţional.
Scrisoarea de trăsură rutieră se întocmeşte în 3 exemplare :
– Original 1 – rămâne expeditorului la predarea mărfii şi constituie dovada expedierii mărfii, este documentul prezentat de exportator la bancă;
– Originalul 2 – însoţeşte transportul şi este eliberat destinatarului o dată cu marfa;
– Originalul 3 – este reţinut de cărăuş.
Acest document de transport nu constituie un titlu de proprietate asupra mărfurilor, nu este negociabil sau transmisibil.
Tranzitarea mărfurilor prin diferite ţări este permisă de condiţia ca acestea să rămână în autovehicul tot timpul până la destinaţie.
Pentru fiecare vehicul rutier se întocmeşte şi carnetul TIR valabil pentru o singură călătorie. Acest carnet îndeplineşte 2 funcţii:
– funcţia de document de evidenţă şi de declaraţie în vamă;
– funcţia de garanţie vamală pentru mărfurile transportate.
Nivelul maxim garantat este de 50.000$ pentru un carnet.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships