APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………
   Reclamant(a) in dosarul nr. ………, cu termen de judecata la data de ……….. parat(a) fiind …………., cu domiciliu in …………., proces care are ca obiect ……………..,
   Formulez:
 CERERE DE SECHESTRU JUDICIAR
 si va rog sa incuviintati sa fie puse sub sechestru judiciar urmatoarele bunuri (comune) ………………, care formeaza obiectul dosarului enuntat, care se gasesc in domiciliul sau, le foloseste numai el (ea) in exclusivitate si totodata a inceput sa le instraineze.
   Pana la solutionarea procesului asupra acestor bunuri, paza bunurilor urmeaza sa fie incredintata paratului(ei) (sau unui tert, respectiv ………………., domiciliat in ………………
   In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 596 C. proc. civ.
   Depun prezenta cerere in doua (sau trei) exemplare, pentru a se comunica paratului (ei) (si tertului), cat si chitanta de plata sumei de ……….. lei, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.
   Anexez copia hotararii de chemare in judecata a paratului(ei), ce formeaza obiectul dosarului de fond citat.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]