APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., pentru a se dispune
 SEPARAREA PATRIMONIULUI PARATULUI(EI) DE PATRIMONIUL SUCCESORAL
 ce i s-a transmis la decesul defunctului(ei) ………. care a avut loc la data de ……….. in ………., cu ultimul domiciliu in ……….., succesiune pe care a acceptat-o pur si simplu.
 Motivele actiunii:
   In fapt, paratul(a) are datorii personale si acceptand succesiunea pur si simplu, acest lucru duce la confuziunea patrimoniului sau cu cel al succesiunii si astfel isi va plati datoriile personale cu bunurile succesorale, in dauna mea, care sunt creditorul succesiunii, nu al lui.
   Deci, cer admiterea actiunii si separarea celor doua patrimonii.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 781 C. civ.
   Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei) si acte.
   Depun actiunea in dublu exemplar, pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata sumei in valoare de ……… lei, reprezentand taxa timbru si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]