DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………,
   Formulez
 CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII
 hotararii penale nr. ………. din ……….. pronuntata de ………… in dosarul penal nr. ramasa definitiva pana la solutionarea contestatiei in anulare pe care am formulat-o impotriva respectivei hotarari.
 Motivele cererii:
   In fapt, prin hotararea nr. …….. din ………. a …….. am fost condamnat la ……… hotarare ramasa definitiva.
   Recursul pe care l-am formulat in acest proces, mi-a fost respins, el fiind judecat cu incalcarea dispozitiilor privitoare la ………… (se enunta motivul).
   Impotriva acestei hotarari am introdus contestatie in anulare, intemeiata pe dispozitiile art. 386 alin. 1, lit. …. C. proc. pen. pentru ca ……………
   Intrucat cazul invocat in contestatia in anulare va conduce la desfiintarea hotararii atacata, va rog ca pana la solutionarea contestatiei in anulare sa dispuneti si suspendarea executarii hotararii atacate.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 390 C. proc. pen.
   Dovada acestei contestatii in anulare o fac cu …………………..
   Anexez copia contestatiei in anulare.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships