DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………………..
   Formulez:
 CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTIEI VREMELNICE,
 ceruta de intimatul(a) ………. domiciliat(a) in …………. impotriva mea, ca urmare a pronuntarii sentintei civile nr. ………. din …………. a Judecatoriei ……….. in dosarul nr. ……….
   Va rog sa admiteti cererea si sa dispuneti suspendarea executarii, pana la judecarea apelului pe care l-am declarat impotriva hotararii enuntata, inregistrata sub nr. ……… din ………. cu termen de judecata la data de ……….
 Motivele cererii:
   In fapt, prin sentintei civila precitata, s-a admis actiunea posesorie introdusa de intimat(a) impotriva mea, fiind obligat(a) sa-i respect posesia asupra unui teren in suprafata de ………
   In temeiul art. 278 alin. 1 pct. 6, C. proc. civ., hotararea fiind executorie de drept, intimatul(a) a cerut executarea sa, si executorul judecatoresc mi-a trimis somatie ca pana la data de ……. sa execut hotararea, in caz contrar se va face executarea silita.
   Asa cum am aratat si in apelul declarat, hotararea ce urmeaza sa fie executata s-a pronuntat cu lipsa de procedura, eu nefiind citat(a), motiv care va conduce la casarea sa, cu trimitere spre rejudecare, solutie care va desfiinta si eventualele forme de executare.
   Pentru a preintampina eventualele pagube ce mi s-ar cauza prin efectuarea executarii si totodata pentru a se da posibilitatea instantei de apel sa indrepte eroarea judiciara comisa de prima instanta, va rog sa admiteti cererea si sa suspendati executarea pana la solutionarea apelului.
   In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 280 sau art. 582 alin. 2, C. proc. civ.
   Depun cererea in dublu exemplar si chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships