Definirea si particularitatile seriilor teritoriale

Sunt siruri de valori ale unor caracteristici statistice ordonate in raport cu unitati administrative sau diviziunile teritoriale de care apartin.
Termenii unei astfel de serii sunt fie indicatori absoluti, fie indicatori derivati.
Seriile teritoriale prezinta o serie de particularitati: independenta termenilor, omogenitatea seriei, simultaneitatea termenilor, variabilitatea termenilor.
Reprezentarea grafica a seriilor teritoriale se face cu ajutoril cartogramei sau al cartodiagramei.In cazul cartogramei fiecare unitate este hasurata distict, iar in cazul cartodiagramei inscrierea in spatiul aferent fiecarei unitati teritoriale a cate unei mici diagrame statistice.

Indicatorii statistici ai seriilor teritoriale

Prelucrarea datelor unei serii teritoriale se afce cu ajutorul unui sistem de indicatori , adecvat naturii termenilor si scopului de cunoastere urmarit.
Daca seria este alcatuita din marimi absolute se pot folosi urmatorii indicatori statistici: absoluti (indicatori de nivel, decalajul sau avansul absolut); relativi (indicii teritoriali, ratele de decalaj, marimile relative de structura, indicele sau coeficientul repartitiei teritoriale); medii (nivelul mediu, mediana-eventul modul).
Daca seria este alcatuita din marimi derivate, se recomanda folosirea rapoartelor.
Indicii teritoriali sunt marimi relative de coordonare, care se obtin prin raportarea termenilor unei serii de spatiu.
Rata de decalaj = decalaj relativ, este expresia procentuala a diferentei absolute dintre termenii unei serii teritoriale.
Marimi relative calculate ca rapoarte fata de medie. Nivelul mediu al seriei teritoriale trebuie determinat in functie de natura termenilor.
Caracterizarea gradului de uniformitate se exprima prin coeficientul repartitiei teritoriale aplicabil numai seriilor cu termeni direct insumabili, deci numai seriilor alcatuite din marimi absolute. In prealabil se determina marimile relative de structura pentru fiecare din termenii seriei.

Ierarhizarea multicriteriala a unitatilor administrativ teritoriale

Ea presupune: selectarea indicatorilor, alegerea formei de exprimare a rezultatuuli compararii unitatilor administrativ-teritoriale , determinarea metodei de agragare a acestor clasamente provizorii, valorificarea rezultatelor ierarhizarii multicriteriale.
Selectarea indicatorilor trebuie sa porneasca de la obiectivele cercetarii si presupune o profunda cunoastere a domeniului de activitate in care urmeaza sa se efectueze investigatilor.
Sau formulat in literatura statistica mai multe metode: metoda rangurilor (presupune atribuirea de ranguri fiecarei unitati administrative-teritoriale. Prin insumarea rangurilor corespunzatoare fiecarei unitati teritoriale se obtine un scor. Tara care obtine scorul cel mai mare este cea mai performanta din toate punctele de vedere incluse in analiza multicriteriala si obtine rangul final.
1. metoda distantei relative fata de performanta maxima (o ierarhizare mai clara rezulta din observarea distantei relative a fiecarei unitati fata de unitati de aceea care inregistreaza nivelul maxim in cadrul colectivitatii cercetate.);
2. media geometrica din dreptul fiecarei tari exprima distanta medie la care aceasta se afla fata de o ipotetica unitate care se defineste prin aceea ca inregistreaza in acelasi timp performante maxime la toate criteriile.
In vederea ierarhizarii se mai pot folosi si metodele matriceale.

Comparatii in profil teritorial

In contextul preocuparilor pentru dezvoltarea regionala, se acorda un interes deosebit analizelor si prognozelor in profil teritorial.
In acest sens se folosesc indicii de devansare care se calculeaza fie prin doua unitati teritoriale, fie in interiorul aceleiasi colectivitati pentru doua variabile in evolutia lor in timp.
Un alt aspect al extrapolarii in profil teritorial este acela cand se cunoaste ritmul mediu anual de dezvoltare al unui judet si se pune problema dupa ce numarul de ani fenomenul s-ar modifica de un numar de ori sau de cate ori se va modifica fenomenul dupa un timp dat.
Unitatile teritoriale evolueaza cu niveluri si ritmuri de dezvvoltare diferite. Se pune problema cand va ajunge din urma o unitate teritoriala pe alta, considerind ca evolutia lor se afce in progresie geometrica cu ratia egala cu indicele mediu de crestere.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships