Sistemul Dr. Func. – cuprinde totalitatea institutiilor juridice financiare care au strinsa legatura intre ele si o aranjare logica consecutiva, dupa rolul si insemnatatea lor, in reeglementarea raporturilor funciare. Sistemul Dr. Func. ca disciplina cuprinde partea generala si partea speciala. Partea generala – cuprinde notiuni de fond, obiectul si metoda Dr.Func, particularitatile raporturilor juridice, izvoarele. Partea speciala – cuprinde regimul juridic al categoriilor de terenuri,institutiile acestor parti, norme concrete ce reglementeaza raporturi funciare omogene.

Corelatia cu alte ramuri de drept

Dr. Func. – Dr. Constitutional

 normele constitutionale privind proprietatea ;

 economia de piata ;

 varietatea formelor de gospodarie si si aparea drepturilor si intereselor proprietarului e baza legislativa a Dr. Func.(art.9,46,126,127, Constitutie).

Dr. Func. – Dr. Civil

 nastera relatiilor de proprietate ;

 vinzarea – cumpararea, donarea, mostenirea, schimbul, arenda ;

 drepturile patrimoniale;

 apararea juridical a dr. funciare etc.

Dr. Func. – Dr. Administrativ

 sanctiuni administrative cu privire la folosirea irationala a terenului ;

 raspundera administrativa a persoanelor vinovate de incalcare a legislatiei funciare, dovedesc existenta legaturii dreptului funciar cu dreptul administrativ.

Fara folosirea pamintului e imposibila folosirea celorlalte obiecte si resurse naturale. Deci corelatia Dr. Funciar cu ramurile ecologice de drept(dr. apelor, silvic, subsolului) e conditionata de faptul ca pamintul ca o parte a mediului natural e un amplasament a totalitatii obiectelor naturale, de unde rezulta necesitatea ecologizarii normelor dr. funciar si a legaturii lor cu protectia obiectelor naturii in ansamblu.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships