Fără sistemul nervos nu există auz şi vedere, nu este durere şi bucurie, dar nu sunt nici mişcări coordonatoare, ar fi de neînchipuit reglarea unor funcţii fiziologice ca digestia sau respiraţia.
Elemenetele de baza ale sistemului nervos sunt celulele nervoase, numite neuroni, în număr de mai multe milioane, care împânzesc tot organismul uman asemănător unor conductori dintr-un aparat electric complicat. Rolul lor este de a primi informaţii dintr-un anumit punct al organismului şi de a transfera aceste informaţii altor celule nervoase care să declanşeze o anumită reacţie, de exemplu contracţia anumitor grupuri musculare. Celulele nervoase sunt sensibile la stimulii exteriori: leziuni mecanice, infecţii, presiune etc.Sistemul nervos are două părţi importante, cu efecte reciproce: sistemul nervos central, format din creier şi măduva spinării, şi sistemul nervos periferic.Creierul şi măduva spinării formează “procesorul central” al sistemului nervos. Sistemul nervos central primeşte din organele de simţ şi din receptori impulsurile sosite prin nervii senzitivi, le filtreză şi le analizează, apoi prin nervii motori transmite concluzii, obligând muşchii şi glandele să reacţioneze corespunzător la impulsurule primite.Creierul are trei părti principale: trunchiul cerebral, aflat în prelungirea măduvei spinării, pe care se află cele doua emisfere cerebrale, creierul mare (cerebrum), locul gândirii conştiente, iar sub cele două emisfere, în spate, se găseşte a treia parte, creierul mic (cerebellum). Deşi mulţi nervi senzitivi se termină la nivelul creierului şi mulţi nervi motori pornesc de aici, totuşi majoritatea celulelor din creier sunt interneuroni, cu rol în infiltrarea, analizarea şi depoziterea informaţiilor. Un rol important al creierului este păstrarea informaţiilor sosite de la organele de simţ. Creierul poate readuce mai târziu aceste informaţii pentru a le folosi în luarea deciziilor.Măduva spinării are o lungime de aproximativ 40 de cm, de forma cilindrică, este formată din ţesut nervos şi ocupă interiorul coloanei vertebrale, de la partea inferioară a creierului până la partea inferioară a spatelui. Ca organ independent are de îndeplinit două sarcini de bază.
In primul rând realizează în dublu sens legătura dintre creier si sistemul nervos periferic cu ajutorul acelor celule nervoase senzitive si motorii ale căror fibre părăsesc anumite zone ale creierului sub forma de mănunchiuri lungi, care parcurg un drum mai lung sau mai scurt în măduva spinării, iar la capătul lor cel mai îndepărtat de creier intră în legătură cu celulele sau fibrele senzitive şi motorii ale sistemului nervos periferic. Prin golul dintre doua celule impulsurile trec cu ajutorul unor substanţe chimice, denumite mediatori chimici. In al doilea rând, rolul măduvei spinării este susţinerea unor reflexe simple prin acele celule nervoase care parcurg un drum scurt în sus sau în jos în măduvă, şi de asemenea interneuronii care realizează o legatură apropiată între celulele nervoase, senzitive şi motorii.Sistemul nervos periferic este alcătuit din două părţi: sistemul nervos somatic şi cel vegetativ. Sistemul nervos vegetativ coordonează funcţionarea organelor interioare si a glandelor, cum ar fi: inima, stomacul, rinichii şi pancreasul. Sistemul nervos somatic adună informaţiile de la organele de simţ şi le transmite la sistemul nervos central, iar apoi transmite impulsurilor primite de la sistemul nervos central la muşchii scheletici, producând astfel mişcările comandate.Sistemul nervos somatic are două componenete importante: sistemul senzorial şi cel motor. Informaţiile venite din mediul exterior sunt culese de organele de simt. Durerea, impulsurile tactile, temperatura pielii sunt recepţionate prin celulele receptoare. Din aceşti receptori impulsurile rezultate in urma excitatiei ajung la fibrele nervoase senzitive în sistemul nervos central.Mănunchii de fibre motorii si senzitive ce împânzesc un organ sau un teritoriu bine determinat alcătuiesc nervii. Diferitele organe şi diferitele zone sunt “deservite” de nervi diferiţi. Din sistemul nervos pornesc în total 43 de perechi de nervi: 12 perechi de nervi cranieni din creier si 31 de perechi de nervi din părtile laterale ale măduvei spinării. Nervii cranieni inerveaza în primul rând organele de simţ şi muşhii capului, unul dintre ei fiind foarte important, nervul vag. Nervii spinali pornesc din segmentele măduvei spinării şi conţin atât fibre senzitive cât şi motorii. Acestea inerveaza tot organismul de la gat în jos. Fiecare nerv spinal cu originea din măduva spinării are două rădăcini, printr-una trec fibrele motorii, prin cealaltă fibrele senzitive.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships