APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Organele administrarii de stat in domeniul folosirii si protectiei terenurilor se clasifica in functie de competenta in :
1) organe de competenta generala ;
2) organe de competenta speciala.
Din categoria organelor de competenta generala fac parte: Parlamentul , Guvernul, autoritatile publice locale.
Atributiile Parlamentului RM:
– reglementarea egislativa a relatiilor funciare pe integ teritoriul RM;
– organizarea controlului asupra respectarii legislatiei funciare;
– stabilirea suprafetelor cu regim juridic special;
– stabilirea tarifelor pentru calculare pretului normative al pamintului si impozitul funciar.
Atributiile Guvernului RM :
– elaborarea masurilor de protectie a terenurilor si organizarea realizarii lor ;
– tinerea cadastrului funciar si organizarea reglementarii regimului proprietatii funciare pe teritoriul RM;
– aprobarea cadastrului funciar annual;
– stabilirea modului de incasare a impozitelor funciare;
– stabilirea si schimbarea destinatiei terenurilor.
Atributiile autoritatilor publice locale :
– executarea controlului asupra folosirii si protectiei terenurilor ;
– repartizarea si retragerea terenurilor in modul stabilit de lege ;
– tinerea cadastrului funciar in teritoriul din subordine;
– privarea de dreptul de detonator de teren in cazurile prevazute de lege;
– organizarea evaluarii terenurilor conform metodei unice elaborate de Guvern.
Din categoria organelor cu competenta speciala fec parte :
– ministerul ecologiei si amenajarii teritoriului;
– Ministerul Agriculturii RM.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]