Existenţa de relaţii diplomatice constituie o stare normală a raporturilor dintre 2 state. Instituţia stabilirii rel diplom este tratată împreună cu aceea a înfiinţării misiunii diplom. Stabilirea şi ruperea rel diplom sunt confundate cu infiinţarea şi încetarea unei misiuni diplom. Insă se pierde din vedere ca numai existenţa rel diplom face posibilă punerea prob înfiinţării unei misiuni diplom. Comisia de Drept Internaţ şi Conf de la Viena 1961 pt codificarea dreptului diplom fac distincţie între stabilirea de rel diplom şi trimiterea de misiuni diplom permanente, ele fiind tratate ca 2 dimensiuni diferite. D Internaţ nu reglementează şi nici prevederile dreptului intern nu precizează condiţiile care tre sa fie întrunite pt stabilirea de rel diplom; in Constituţia unor state se specifică doar organul competent a exercita prerogativa în chestiune.Sintetizând însă practica statelor, în doctrina D Internaţ s-a tras concluzia că stabilirea de rel diplom presupune unele condiţii:

· Entităţile intre care se stabilesc rel diplom tre să aibă personalitate juridică Internaţ

· Cele 2 stat/guverne să fie recunoscute

· Să eexiste un acord în acest sens între cele 2 state

– Personalitatea jurid implica calitatea de subiect de drept internaţ care defineşte situaţia unei ţări ca titulară de drepturi şi obligatii internaţ. Subiectul de D Internaţ cel m imp este statul suveran si independent., de asemenea şi popoarele, naţiunile in lupta lor de eliberare şi organiz internaţ. Însă nu toate entităţile recunoscute ca subiect de D Internaţ sunt puse pe acest plan de ex ca: confederaţiile, Sfântul Sediu, Ordinul de Malta, ele nu sunt pe post de egalitate de aceea nu joaca acest rol. Rel diplom constituie un act juridic bazat pe consimţământul mutual al statelor respective care tre sa apara din voinţă liberă.

– Recunoaşterea statelor/guvernelor reprezintă un punct de plecare în stabilirea de rel diplom şi o premisă a rel diplom, deoarece prin stabilirea de rel diplom apare procesul prin care statele îşi recunosc în mod reciproc personalitatea juridică internaţ. Uneori însuşi actul de recunoaştere, care este de fapt o ofertă adresată de statul preexistent statului nou de a întreţine rel diplom, exprimă dorinţa de a se stabili rel diplom cu statul recunoscut. Atâta timp cât un stat nu recunoaşte un alt stat, nu poate avea

loc nici stabilirea de rel diplom. Însă asta nu semnifica faptul ca recunoaşterea unui stat antrenează stabilirea de rel diplom

– Stabilirea de rel diplom între 2 state are loc pe baza consimţământului mutual, în temeiul unui acord. Actul recunoaşterii unui stat nu constituie prin el însuşi şi o stabilire de rel diplom, chiar dacă recunoaşterea urmăreşte acest scop. Însă s-a susţinut ideea ca stabilirea de rel diplom ar fi obligatorie în cazul în care a avut loc recunoaşterea. La Conf de la Viena 1961 în leg cu principiul al actului de stabilire a rel diplom s-a pus şi prob de a se recunoaşte statelor un drept de legaţie ( dreptul de trimite şi primi agenţi diplom). S-a mai afirmat în Convenţie că diferenţele de regim constituţional, juridic şi social nu tre să constituie un obstacol în stabilirea şi menţinerea rel diplom între state.

Acordul între 2 state prin care se exprimă dorinţa de stabilire a rel diplom poate lua forma unui tratat solemn, dar poate fi realizat şi in forme mai puţin solemne, ca un schimb de note între miniştri de externe ca de ex.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships