ACTOR este oricine poate juca un rol într-un sistem social. ACTOR INTERNAŢIONAL se referă la orice structură socială, capabilă de a acţiona şi a influenţa SI sau mondial. Există Actori Globali/TransnaţionaliPublici (Organizaţii interguvernamentale Universale — ONU, CIJ, Mondială, UNESCO), regionale (UE, NATO, OSA) şi Asociaţii Non-profit semi-private – ONG-uri internaţionaleprivate pentru Profit, şi Corporaţii MultiNaţionale (WallMart, British Petroleum, Exxon Mobil, General Electric). Cei mai importanţi (în special evidenţiaţi de paradigma realistă a RI) sunt actorii statali – guvernele centrale ale statelor suverane. Acestea au grijă în primul rând de bunăstarea societăţilor pe care le administrează. Dar, prin politica lor externă au impact şi asupra altor guverne, asupra societăţilor altor state, şi asupra sistemului internaţional din care fac parte. Aceşti actori sunt unicii în drept, până la momentul actual, să înceapă război împotriva egalilor lor. Alţi actori: *societăţile civile din fiece stat (şi problemele de gen război civil). Statele constituie principalele subiecte de drept internațional. Acestea au caracterul de subiecte originare, tipice, fundamentale ale dreptului internaţional, întrucât numai statele, în virtutea suveranităţii lor au dreptul nelimitat de a participa la elaborarea normelor de drept internaţional şi îşi pot asuma în totalitate drepturile şi obligaţiile prevăzute de dreptul internaţional. Statul participă în relaţiile internaţionale ca purtător de suveranitate. Suveranitatea este o caracteristică esenţială şi necesară a fiecărui stat, un drept intrinsec (inerent) al acestuia. Ca atribut esenţial al statului, suveranitatea înseamnă supremaţia puterii de stat pe plan intern şi independenţa acesteia faţă de orice altă putere în sfera raporturilor internaţionale. Din punct de vedere al dreptului internaţional suveranitatea constă în independenţa deplină politică şi economică a statului, în dreptul acestuia de a stabili şi a înfăptui o politică internă şi externă independentă. Statul suveran este un stat care nu este supus nici unui alt stat, exercitându-şi puterea politică asupra întregului teritoriu al ţării şi în relaţiile sale internaţionale. Statele sunt, în virtutea suveranităţii lor, egale în drepturi, chiar dacă de-a lungul istoriei inegalitatea lor de fapt din punct de vedere al teritoriului, al populaţiei, al forţei economice, militare sau tehnice a fost transformată şi concretizată în raporturile dintre ele ca o inegalitate de drept. Egalitatea juridică exclude subordonarea unor state faţă de altele. (Crucea Roşie, Medecins sans Frontieres, Caritas), Corporaţii/Bănci

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships