Sist res fin publ difera din pct de vedere al structurii sale de la un stat la altul, în t dezvsi în cele în curs de dezvac pot fi grupate în fctie de 2 criteriisi anume : dupa regularitatea cu care se încaseaza la bug public natsi dupa provenienta resurselor. Dupa regularitate … : -res ordinare care sunt: venituri fiscale, contributiile pt a.s.de stat, venituri nefiscale; -res extraordinare care sunt: emisiunea de bani de hârtie peste necesitatile reale ale circulatiei ban, împrum de stat internesi externe. Din pct de vedere
al providentei lor , res fin publ se pot grupa în res interne adica impozitele, veniturile, emisiunea de bani de hârtiesi res externe adica împrum de stat externe. in Rom res fin publ sunt formate din veniturile administratiei de stat centrale, ale administ de stat locale venit institutiilor publ, ven bug a.s.de statsi ale fondului pt plata ajut de somaj. Res bug administ de stat centrale cuprind:
1 Venit curente – venit fiscale cu impoz directesi indirectesi venit nefiscale.
2 – Venituri din capital – venit din valorificarea unor bunuri ale statului.
Res bug locale: 1si 2 + 3 subventii primite din bug administ de stat centrale. Res institutiilor publ sunt formate numai din venituri curente.
Res bug a.s.de stat: 1 Venit curente -venit a.s.de stat; 2 subventii de la bug administ de stat centrale. Res fondului pt plata ajut de somaj sunt venit curente din contributii primite de la pers juridsi fiz care utilizeaza minca salariata.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships