Fondurile asigurari sociale se constituie în majoritatea tarilor din contributia agentilor economici, a salariatilor,si statului uneori prin subventii. Legea pentru unificarea asigurari sociale din 1933 prin care fondurile asigurari sociale se constituiau dintr-o contributie de 6% aplicata salariatiilor. in 1938 pe baza legii asigurari sociale s-a stabilit o cotizatie unica de 8% aplicata asupra salariului mediu. in România fondurile asigurari sociale de stat depinde de marimea veniturilor realizate de personalul încadrat în munca deoarece agentii economici platesc contributiile pentru asigurari sociale în functie de aceste venituri. Cre¿terea veniturilor personalului a dus la sporirea continua a veniturilor asigurari sociale de stat. Contributiile pentru asigurari sociale de stat se calculeaza asupra fondului total de salarii folosite de catre agentii economici în care se cuprind:
– salariile tarifare ale întregului personal al unitatii;
– drepturile ban pt concediile legale;
– sporurile de salarii (de sris);
– îndemnizatiile de conducere;
– sumele prevazute a se acorde din fondul de participare a personalului la profituri;
– drepturile ban ce se acorda personalului când ac îndepline¿te diferite obligatii de stat sau ob¿te¿ti:
– premiile prevazute sa se acorde personalului în timpul anului. Suma anuala a contributiilor pentru asigurari sociale. Sc se determina prin aplicarea cotei respective asupra fondului total de salarii Fs pe an folosindu-se formula:

Sc=(Fs.Cp ):100 , Cp=cota procentuala a contributiilor pt. a.s.

Agentii economici care nu platesc taxele la termenele stabilite suporta o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere iar persoanele fizicesi juridice altele decât cele de stat, suporta o majorare de 2% pentru fiecare luna întârziata. Contributia unitatilor particulare bazate pe libera initiativa pentru asigurari sociale se plate¿te la bugetul asigurari sociale de stat de catre patronii întreprinderilor mici,salariatii acestora. Unitatile sunt obligate sa verse la bugetul asigurari sociale de stat o contributie de 20% iar de la 1 aprilie 1991, 22% calculata la salariul fix stabilit în contractul de munca sau la venitul lunar stabilit în contractul de asigurari sociale mai având obligatia de a depune contributia de 4% calculata asupra fondurilor de salarii realizat lunar la fondul pentru plata ajutorului de somaj în contul Ministerului Munciisi Protectiei Sociale.
O alta sursa de formare a asigurari sociale de stat o constituie contributia salariatiilorsi pensionariilor care merg la tratament balnear sau la odihna care reprezinta 1% din totalalul veniturilor bugetului asigurari sociale de stat. Bugetul asigurari sociale de stat se mai alimenteazasi din alte venituri:
– sumele rezultate din lichidarea debitelor din anii anteriori;
– restituirea subventiilor acordate statiunilor balneareîn anii precedentisi nefolosite;
– amenzile pt neplata la timp a asigurari sociale; etc.
Un alt venit al asigurari sociale de stat îl constituie contributia de 3% pentru pensia suplimentara platita de personalul încadrat în munca.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships