Hotaririle judecatoresti pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de catre instantele de fond daca: nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau calitatea persoanei ; sedinta de judecata nu a fost publica ; judecata a avut loc fara prezenta procurorului, inculpatului, aparatorului, interpretului cind era obligatoriu ; cauza a fost judecata in I instanta fara citarea legala a unei parti ; inculpatul a fost condamnat pentru o fapta neprevazuta de legea penala ; nu a fost intrunite elementele infractiunii ; persoana condamnata a fost judecata anterior definitiv pentru aceiasi fapta ; faptei savirsite i s-a dat o incadrare juridica gresita ; a intervenit o lege penalaa mai favorabila condamnatului ; Curtea Constitutionala a recunosut neconstitutionala prevederea legii aplicate s.a.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships