Termenul de apel este de 15 zile de la data redactarii sau a pronuntarii sentintei integral, daca legea nu dispune altfel. Pentru inculpatul arestat, termenul de apel curge de la inminarea copiei de pe sentinta redactata, iar pentru partile care au lipsit de la pronuntarea sentintei – de la data comunicarii in scris despre redactarea sentintei. Daca procurorul care a participat la judecarea cauzei sau partea vatamata a declarat intermen apel in defavoarea inculpatului, procurorul participant in instanta de apel, in termen de 15 zile de la data primirii de catre parte a copiei apelului declarat, pot declara apel suplimentar, in care pot invoca motive suplimentare de apel. Daca inculpatul declara apel in termen si isi inlocuieste aparatorul, noul aparator in termen de 15 zile, de la data primirii de catre parte a copiei apelului declarat, poate declara apel suplimentar pentru inculpat, in care poate invoca motive adaugatoare de apel.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships