Un studiu recent prezintă 23 de termeni pentru a descrie zonele libere şi conceptele legate de acestea.
Terminologia este extraordinar de diversă, există în prezent cel puţin 20 de termeni diferiţi pentru a descrie ceea ce cunoaştem sub denumirea de zone economice libere. Aceasta reflectă faptul că orice inovaţie industrială, tehnologică sau socială, necesită inovaţii lingvistice şi terminologice corespunzătoare. Nomenclatura variată se confirmă şi prin faptul că zona liberă, pe măsură ce se maturizează şi devine mai mult difuzată pe plan intern şi internaţional, achiziţionează în întregime noi trăsături sau se dezvoltă în direcţii neanticipate.
Cei 23 de termeni pentru a descrie zonele libere pot fi grupaţi în funcţie de activităţile desfăşurate în cadrul lor(Anexa 1). Dintre aceşti termeni, cei mai populari sunt :
• Port liber
• Zonă de comerţ liber(FTZ)
• Zonă comercială străină
• Zonă prelucrătoare de export(EPZ)
• Zonă economică specială(SEZ)
• Zonă liberă
Port liber = Free Port
Acesta a fost primul termen utilizat pentru ZEL. Se referă la zone înfiinţate de puteri coloniale şi industriale pe rute comerciale majore, în sec. XVIII şi XIX. Primul port liber a fost Cartagina, fondat în anul 814 î.e.n. Au urmat multe altele, printre care şi Gibralatar(1705), Aden, Singapore şi Hong Kong, toate înfiinţate în sec. XIX. În Africa, francezii au făcut din Djibouti un important port liber şi centru comercial. După ce Canalul de Suez a fost deschis, în anul 1864, Port Said a devenit unul din cele mai active porturi ale lumii. În Africa de Nord, Tanger a prosperat timp de secole ca un centru comercial major şi port liber. În Europa, cele mai cunoscute porturi libere sunt Rotterdam şi Hamburg, ambele dezvoltându-se la sfârşitul sec. XIX. Hamburg avea statut oficial de port liber şi îl are şi astăzi. Rotterdam nu are acest statut, dar există tranzit de mărfuri care pot fi depozitate liber, fără plăţi şi cu un minimum de formalităţi oficiale vamale în antrepozitele vamale din port. Celelalte porturi libere din Europa au statut oficial sau neoficial de porturi libere. Unele cum ar fi Genova şi Trieste, au o istorie mergând până în Evul Mediu. Altele, cum sunt Havre şi Marsilia, sunt de dată mai recentă.
Zonă de comerţ liber = Free Trade Zone
Acest termen se referă la porturi libere, zone rezervate din interiorul unor arii portuare şi la alte intersecţii de transport majore( în principal şosele şi căi ferate). Aceste suprafeţe pot fi de la minimagazine de tranzit – la sute de hectare. Asemenea zone sunt, de obicei, autorizate şi controlate de către administraţia vamală. În interiorul zonei pot fi depozitate, împachetate şi transbordate mărfuri fără plata taxelor vamale. Accentul în aceste zone este pus pe comerţ şi transbordare. Spre exemplu:
– Portul Karachi are o mică zonă de tranzit pentru a depozita mărfuri destinate Afganistanului.
– Calcutta are o facilitate similară pentru a găzdui importurile nepaleze.
– Alte zone, cum ar fi Singapore şi Rotterdam, sunt centre majore intercontinentale de distribuţie şi comerţ.
Zonă comercială străină = Foreign Trade Zone
Acest termen este asociat cu zonele comerciale din Statele Unite al Americii. În prezent sunt peste 200 de asemenea zone, accentul fiind pus pe importare. Conform regulamentelor Statelor Unite, mărfurile pot fi depozitate sau prelucrate în FTZ, înainte de a fi importate în SUA. Peste 75% din bunurile ce trec prin zonele SUA sunt destinate pieţelor SUA. Plăţile sunt făcute pentru asemenea mărfuri la momentul importului din zonă în SUA.
Zonă de prelucrare şi export = Export Procesing Zone
Conceptul a fost dezvoltat în jurul anului 1960 la aeroportul Shannon din Irlanda. EPZ-ul este:
– Un parc industrial care însumează 40-80 ha;
– Înconjurat de un gard;
– Controlat de administraţia vămilor şi/sau de către autoritatea EPZ;
– Un loc unde investitorii pot importa echipamente şi materiale fără plata taxelor vamale, pot procesa materiale şi apoi exporta produsul finit.
Problema vânzărilor pe piaţa locală, a comerţului dintre EPZ şi economia locală a rămas importantă întotdeauna. În ultimul timp EPZ-urile s-au împrăştiat rapid prin Asia de Est şi de Sud, Africa, Insulele Caraibe şi America Centrală. Un număr de ţări din Europa de Vest, incluzând Franţa şi Regatul Unit, au îmbrăţişat şi ele această idee. Acum, multe din ţările ex-socialiste din Europa şi Asia, ca şi multe ţări din Africa şi America de Sud, examinează acest concept.

Zonă economică specială = Special Economic Zone
Termenul de SEZ a fost asociat cu dezvoltarea în China în perioada anilor 1970-1980. Recent termenul a fost folosit în legătură cu propunerile de dezvoltare a zonelor libere din Europa de Est.
Răspunsul investitorilor străini la politica de deschidere a Chinei a fost pozitivă. În anii 1980 au fost aprobate 20.000 de proiecte SEZ ce implicau investitori străini(în majoritate “joint ventures”). Suma investiţiilor depăşea 30 miliarde $ SUA. În prezent, în China, mai mult de 50% din investitori sunt străini, dintre care 20% sunt din SUA şi 15% sunt din Japonia.
Guvernul Republicii Koreene din anii ’80 a dezvoltat planuri de înfiinţare a unei SEZ în nordul ţării, la Rajin/Sonbong.
În Europa de Est se fac studii de fezabilitate pentru înfiinţarea SEZ-urilor. Ideea este de a dezvolta suprafeţe limitate geografic, ca centre pentru investiţiile străine sau locale orientate spre export. Zonele ar trebui să aibă o infrastructură bună, un cadru de reglementări legale simplu şi o serie de servicii de sprijin “orientate spre domeniul afacerilor”.
În Polonia a fost promovat un studiu de fezabilitate pentru înfiinţarea unui SEZ la Mielec cu scopul de a reface numărul de locuri de muncă pierdute ca urmare a desfiinţării fabricii de aparate de zbor(după căderea U.R.S.S.) prin noi activităţi, care să poată utiliza forţa de muncă calificată şi serviciile specializate. În România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Federaţia Rusă şi într-un număr de state membre CSI, studiile de fezabilitate pentru dezvoltarea SEZ-urilor sunt deja planificate sau chiar finalizate.
Zonă liberă = Free Zone
Termenul este foarte des utilizat cu privire la zonele libere comerciale, zonele prelucrătoare de export şi la zonele speciale în ansamblu.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships