APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Acţiunea conjugată a factorilor de creştere economică pune în evidenţă anumite posibilităţi de combinare a diferitor laturi ale acestor factori în variante care se definesc drept tipuri de creştere economică:
 tipul extensiv- corespunde unei contribuţii majore a laturilor cantitative ale factorilor direcţi la formarea sporului PNB (peste 55%)
 tipul intensiv- este proprie economiei avansate cu o structură diversificată capabilă de a genera şi absorbi procesul tehnologic, şi aflate într-un echilibru consolidat al cererii cu oferta de bunuri şi servicii.
 Tipul intermediar- presupune contribuţii aproximativ egale ale celor categorii de laturi ale factorilor de producţie la sporirea producţiei naţionale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]