Acţiunea conjugată a factorilor de creştere economică pune în evidenţă anumite posibilităţi de combinare a diferitor laturi ale acestor factori în variante care se definesc drept tipuri de creştere economică:
 tipul extensiv- corespunde unei contribuţii majore a laturilor cantitative ale factorilor direcţi la formarea sporului PNB (peste 55%)
 tipul intensiv- este proprie economiei avansate cu o structură diversificată capabilă de a genera şi absorbi procesul tehnologic, şi aflate într-un echilibru consolidat al cererii cu oferta de bunuri şi servicii.
 Tipul intermediar- presupune contribuţii aproximativ egale ale celor categorii de laturi ale factorilor de producţie la sporirea producţiei naţionale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships