Un capitol important de discuţie în cadrul BPE este constituit de rezervele internaţionale, sau valutare, care constituie un tampon între dezechilibru extern şi implicaţiile sale în spaţiul naţional.
Rezervele internaţionale reprezintă mijloace de plată de care dispune o ţară pentru a–şi plăti datoriile faţă de străinătate, de a–şi echilibra balanţa de plăţi externe, susţinerea monedei naţionale, garantarea solvabilităţii externe. Ele se compun din aur, active, devize, creanţe emise de FMI(DST) etc.
Rezervele au destinaţie specială, ele îndeplinesc funcţia:
1. de asigurare a stabilităţii în relaţiile economice,
2. stabilrea capacităţii tranzacţiilor de către stat,
3. stabilrea capacităţii de stingere a unor obligaţii valutare în context internaţional,
4. finanţarea deficitelor pe operaţiunile curente,
5. intervenţiei pe piaţa valutară, în vederea preîntâmpinării cererii de monedă.
Sursa principală de obţinere a rezervei valutare este Balănţa de plăţi excidentare :
I.Contul Curent:
(1) Balanţa comercială
– exporturi (+)
– importuri (-)
(2) Comerţul invizibil: turism şi alte activităţi
(3) Transferuri
II. Contul de Capital şi Financiar:
(4) Investiţii externe (+;-)
(5) Credite şi Creanţe Externe
(6) Rezerve internaţionale (+;-)
III. Erori şi omisiuni.
Pentru echilibrarea balanţei de plăţi ,deseori, se recurge la piaţa financiară internaţională, împrumuturi externe şi acordurile cu instituţiile financiare internaţionale.
Rezervele valutare ale BNM au depăşit 400 milioane de dolari .
Activele oficiale de rezervă ale Băncii Naţionale au constituit, la sfîrşitul lunii noiembrie 2006, 405,9 milioane USD, fiind cel mai înalt nivel înregistrat de la introducerea în circulaţie, la 29 noiembrie 1993, a leului moldovenesc. La 31 decembrie 2003 rezervele valutare au fost estimate la 302,2 milioane USD.
În condiţiile unei oferte semnificative de valută pe piaţa valutară internă, generată în mare parte de transferurile efectuate de rezidenţii Republicii Moldova aflaţi la muncă în afara ţării, Banca Naţională a cumpărat peste 240 milioane USD, totodată aceasta a avut de rambursat credite primite de la Fondul Monetar Internaţional, iar în mai a acordat Guvernului un împrumut în lei moldoveneşti echivalent cu circa 50 milioane USD pentru răscumpărarea cambiilor de la concernul rus “Gazprom”.
BNM a reuşit să restabilească rezervele valutare la cota dinaintea crizei financiare ruse din anul 1998 care a afectat întreaga regiune, inclusiv Republica Moldova şi a condus la micşorarea rezervelor valutare, de circa 2,5 ori, pînă la nivelul de 143 milioane USD. Potrivit analiştilor economici independenţi, probabil că BNM încearcă să-şi refacă un stoc considerat normal de rezerve valutare cu scopul ca Moldova să aibă mai multă credibilitate (să-şi refacă imaginea) atît pe pieţele internaţionale de capital, cît şi în faţa finanţatorilor externi.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships