DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………….
   Depun ordonanta de adjudecare nr. …………, din ………., emisa de ……….. si va rog sa dispuneti TRANSCRIEREA EI IN REGISTRUL DE MUTATII.
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 551 alin. 4 C. proc. civ.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships