Optiunea – un acord prin care una din parti, vanzatorul optiunii vinde celorlalti parti, cump., dreptul dar nu si obligatia, de a cumpara un activ de la el sau de a-i vinde lui un activ, in anumite conditii.

1. Piata optiunilor negociabile
Optiunile negociabile sunt contr. standardizate incheiate intre vanzatorul optiunii si cump. optiunii.

Tipuri de optiuni
– opt. pe actiuni
– opt. pe instr. de datorie
– opt. pe valute
– opt. pe indici
– opt. pe contr. futures

Caract. optiunii
a) marimea optiunii (fiecare opt. are ca obiect un activ standardizat d.p.d.v al volumului sau valorii)
b) durata de viata (data expirarii)
c) pretul de exercitare (stabilit in mom. incheierii contr.)
d) pretul optiunii (cump. plateste vanz. o prima)

Mecanismul tranzactiilor
Sist. tranz. se bazeaza pe prezenta in bursa a unui ā€œcreator de piataā€. El prezeinta 2 preturi: bid, adica pretul maxim pe care il ofera pt. o optiune de cump. si ask, adica minim pe care il cere pt. o optiune de vanzare.

Tipuri de ordine: la piata, limita, stop

Opt. pe titluri primare si valute
– contr.cu actiunile
– contr.cu instr. de datorie
– contr.cu optiuni pe valute

Pragul de rentabilitate se atinge cand cursul activului este egal cu pretul de exercitare plus prima. De la aceasta valoare in sus, cumparatorul de call are profit, iar vanz. de call pierde.

Straddle este o cump. de call combinata cu o cumparare de put, sau o vanzare de call si put, la acelasi put de exercitare si cu aceeasi scadenta.

Tranzactiile de acoperire
Daca operatorul are o pozitie long el poate cumpara actiuni put.
Daca operatorul are o pozitie short va cumpara o optiune call.
Optiunile pe indici de bursa
Optiunile pe contr. futures
Optiunile pe futures cu rata dobanzii

Posibilitati
a)- abandonarea optiunii
b)- inchiderea pozitiei
c)- exercitarea dobanzii

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships