A fost infiintat prin decizia Consiliului CEE cu scopul de a consolida garantiile judiciare acordate persoanelor fizice, prin instaurarea unui al II-lea nivel al autoritatii judiciare. TPI judeca in I instanta :actiunile in anulare, cele relative la abtinerea institutiilor comunitare de a actiona sau actiunile in daune intentate de catre persoanele fizice sau juridice. Membrii TPI sunt alesi dintre persoanele care ofera toate garantiile de independenta si care au capaciatea ceruta pentru exercitarea functiilor jurisdictionale ; ei sunt numiti de comun acord de catre guvernele statelor membre pe operioada de 6 ani. O reinoire partiala are loc din 3 in 3 ani. La incetarea mandatului membrii pot fi numiti din nou. TPI stabileste regulamentul sau de procedura in acord cu Curtea de Justitie. Prin Tratatul de la Nice, competenta TPi s-a extins la ansamblul recursurilor directe( recursul in anulare, recursul in carenta, recursul in responsabilitate).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships