Termenele de plată a T.V.A. datorată bugetului de stat sunt diferenţiate în funcţie de natura operaţiilor impozabile realizate, astfel :

a) Până la 25 a lunii următoare se achită T.V.A. datorat pe luna precedentă.
b) Concomitent cu plata taxelor vamale pentru bunurile din import indiferent de calitatea importatorului.
c) O dată cu îndeplinirea formalităţilor de vămuire pentru bunurile din import care sunt exceptate sau scutite de taxe vamale dar care sunt supuse T.V.A.-ului.
d) Concomitent cu plata furnizorilor sau prestatorilor externi pentru bunurile şi serviciile din import.
e) Concomitent cu cererea înaintată organului fiscal pentru scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A. adăugată în caz de încetarea activităţii.

Plata se poate face :
– în numerar
– când încasarea se face prin agenţi fiscali sau vamali.
– direct la casieria trezoreriei sau organului vamal
– prin cec cu limită de sumă care se prezintă organului fiscal la care s-a înregistrat ca plătitor
– prin dispoziţie de plată depusă la banca unde agentul economic are cont deschis.

Organele fiscale sunt cele care controlează modul cum se respectă prevederile normelor legale,de a calcula majorări de întârziere pentru plăţi restante şi de a aplica amenzi pentru abaterile constatate care constituie contravenţie.
Agenţii economici care realizează operaţiuni impozabile au obligaţia asigurării condiţiilor necesare pentru emitere documentelor,prelucrarea informaţiilor şi conducerea evidenţelor prevăzute de reglementările în domeniul T.V.A.-ului iar cei care au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul,activităţi hoteliere, prestări servicii către populaţie au obligaţia instalării aparatelor de marcat care să corespundă cerinţelor privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată.
Agenţii economici vor asigura pregătirea adecvată a personalului propriu şi dotarea cu aparatură tehnică necesară realizării în condiţii optime a lucrărilor prevăzute de normele legale în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships