UE-post Maastrich sa axat pe: 1993, iunie, Consiliul European de la Copenhaga a recunoscut ţărilor din Europa Centrală şi de Est dreptul de a adera la Uniunea Europeană, după îndeplinirea celor trei tipuri de criterii: – politic: instituţii stabile, care să garanteze democraţia, supremaţia dreptului, drepturile omului; – economic: economie de piaţă viabilă, funcţională, capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei în interiorul Uniunii; – reluarea şi aplicarea acquis-ului comunitar – subscrierea la finalităţile politice, economice şi monetare ale UE; capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile de membru.1993, se semnează Acordurile Europene cu Cehia, şi Slovacia; 1994, dec, la Essen, Consiliul European a adoptat o strategie de preaderare bazata pe: aprofundarea relaţiilor între ţările asociate şi instituţiile Uniunii (consolidarea dialogului structurat la nivel parlamentar şi guvernamental); dezvoltarea Acordurilor Europene; adoptarea asistenţei financiare furnizate prin Phare; pregătirea pentru integrarea în piaţa internă. 1994, Ungaria şi Polonia înaintează cererea de aderare la UE; 1995, 1 ianuarie: Austria, Finlanda şi Suedia devin membre ale U.E. 1995, se semnează Acordurile Europene cu Estonia, Letonia şi Lituania. 1995, Bulg, Rom, Slovacia, Estonia, Letonia şi Lituania înaintează cererea de aderare la UE. 1996, Cehia înaintează cererea de aderare la UE; Slovenia semnează Acordul European şi înaintează cererea de aderare la UE; 1997, 16 iulie: Este adoptată “Agenda 2000 – pentru o Europă mai puternică şi mai extinsă”, care are o secţiune referitoare la extinderea UE; este prezentat punctul de vedere al Comisiei asupra lansării procesului de aderare şi asupra consolidării strategiei de pre-aderare. Sunt publicate opiniile Comisiei cu privire la cererile de aderare la UE ale ţarilor candidate, bazate pe criteriile de la Copenhaga. 1997, decembrie, prin declaraţiile Consiliului European de la Luxemburg, s-a decis că, noua extindere a UE este un proces global, inclusiv şi evolutiv, ce se va desfasura în etape, în funcţie de gradul de pregatire a fiecărui candidat. Procesul este unic şi a fost conceput iniţial pentru 11 ţări candidate (Rom, Bulg, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ung, Slovacia şi Slovenia). Ulterior s-au alăturat Malta si Turcia, fără ca aceasta din urmă să intre în calcul pentru o începere imediată a negocierilor de aderare. 1999, martie, Consiliul European de la Berlin adoptă deciziile privind fondurile de pre-aderare şi cheltuielile legate de aderare. 1999, 1 mai: intră în vigoare Tratatul de la Amsterdam, unde a fost stabilită procedura în cazul admiterii unui nou membru în UE. Pin urmare, după depunerea cererii oficiale prin care un stat solicita aderarea la Uniune, Consiliul UE cere Comisiei Europene să elaboreze un aviz privind gradul de îndeplinire de către statul candidat a criteriilor de la Copenhaga şi Madrid, aviz incheiet cu propunerea de a incepe sau nu negocieri de aderare. Cererea de admitere în UE împreuna cu avizul Comisiei Europene fac obiectul analizei Consiliului European, compus din şefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii care, după consultarea Parlamentului European (avizul acestuia din urmă este doar consultativ în etapa de începere a negocierilor), decide dacă începe sau nu negocierile de aderare cu statul candidat respectiv. 2000, La summit-ul de la Nisa, din 7-11 decembrie, Statele Membre au adoptat o noua formulă instituţională a Uniunii Europene. Tratatul de la Nisa reprezintă o premisă necesară a procesului de extindere, întrucît conţine prevederi referitoare la echilibrul puterii şi procesul decizional în cadrul Uniunii, în contextul unei structuri cu 27 de State Membre.

2003, 16 aprilie : Zece state semnează Tratatul de Aderare Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. 2004, 1 mai: Ziua Extinderii. 10 ţari aderă la Uniunea Europeană (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria.2005, 25 aprilie: la Luxemburg are loc semnarea Tratatului de Aderare cu Bulgaria şi România. Istoria UE, astfel, este o extindere continua a democratiei. De la primele sase state democrate postbelice din vestul Europei s-a ajuns la 12, apoi la 15, pentru ca in 2004 sa fie 25 de state si 27 in 2007. In mod evident, procesul de extindere va continua cel mult pana la Turcia si Ucraina, care deja depasesc limitele geografice ale continentului european.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships