Acordul de Parteneriat si cooperare intre RM si UE este negociat si semnat in 1994 la 28 noiembrie. Acest acord a intrat in vigoare la 1 iulie 1998, dupa ratificarea sa. Textul acordului este insotit de 5 anexe. Prin semnarea APC se deschide o noua etapa in dezvoltarea reltiilor RM cu UE. Acesta institutionalizeaza pentru prima data relatiile dintre RM si UE, stipulind crearea unei scheme institutionale ierarhizata in 3 trepte. Rm s-a angaja sa intreprinda masurile necesare cresterii compatibilitatii graduale a legislatiei sale cu cea a UE. UE s-a angajat sa acorde asistenta financiara si tehnica sub forma de donatie prin intermediul actiunilor programului TACIS. RM trebuie sa creeze un cadru juridic si a unui climat favorabil PF si PJ din Moldova, UE si statele membre : libera circulatie a bunurilor, marfurilor , a serviciilor si a persoanelor. In cadrul intrunirii Consiliului de Cooperare, s-au specificat domeniile prioritare si problematice ale armonizarii legislatiei : concurenta, Codul Civil, dreptul economic, proprietatea intelectuala, standartizarea, impozitarea, investitiile.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships