Organelle consultative ale UE sunt: Comitetul consultative al CECO, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor.(48, 49). Comitetul Consultativ al CECO. Statele membre accepta sa transmita o parte din puterile lor suverane unor institutii commune al caror scop este asigurarea unei participari democratice a statelor membre la procesul decisional din cadrul acestor institutii. Elementele mecanismului decisional European pot fi divizate in mai multe categorii: 1) Institutiile; 2) Organismele specializate ; 3) Organisme cu rol consultativ ; 4) Organisme interinstitutionale ; 5) Agentii descentralizate. Acest Comitet era format din 96 membri care erau reprezentanti ai producatorilor, muncitorilor, numiti pentru mandat de 2 ani de catre Consiliul UE din listele date de catre organele reprezentative ale acestora. Functional, rolul Comitetului tinea de adoptarea avizelor facultative, atunci cind era solicitat de catre Comisie si Consiliu. Tratatul privind CECO prevedea si dreptul Comitetului de a adopta avize obligatorii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships