BCE este determinate ca fiind o institutie singulara si complexa.

BCE este un organism singular deoarece actualmente nu exista nici o banca centrala creata prin decizia politica a 15 state, reflectata in cadrul unui tratat.

BCE este un organism bancar complex, datorita faptului ca reprezinta virful sistemului european al bancilor centrale cre directioneaza politica BCE..

In sistemul european al bancilor centrale intra BCE si BC Nationale ale tuturor statelor membre.

Trasaturile ce determina BCE :

este o banca centrala ;

este o institutie bancara supranationala.

A. Caracterul de institutie bancara este determinat de :

incepind cu 1 ianuarie 1999 administreaza sistemul monetar in euro;

ea determina esenta si continutul politicilor economice in spatial comunitar;

banca se poate implica in mentinerea stabilitatii preturilor in spatiul UE.

B. Statutul de banca supranationala e determinat:

ea organizeaza relatiile monetare intre mai multe state, este banca centrala a statelor membre UE ;

ea este instanta bancara federala in cadrul UE.

Principiile

BEC este subordonata principiilor:

1. Principiul federalismului – presupune ca in cadrul sistemului European al BC deciziile sunt luate collegial si central in cadrul BCE.

2. Principiul independentei:

independenta institutionala – presupune interzicerea unor instructiuni ce nu provin sistemului European al BC;

independenta functionala – presupune prerogative si obligatia de a stapini inflatia ;

independenta financiara – provine din capitalul si resursele financiare proprii ale sistemului european al BC.

3. Principiul subsidiaritatii – presupune repartitia echitabila intre UE si statele membre.

4. Principiul transparentei

5. Principiul responsabilitatii – orice institutie poarta raspundere.

6. Principiul conlucrarii BCE cu alte institutii sau subiecti de drept international

7. Structura

A. Consiliul Guvernatoriu e format din reprezentantii BCE

Competenta CG :

defineste politica monetara si eurosistemul ;

reglementeaza limita rezervelor obligatorii ;

decide emisia de bilete de banca in euro si volumul lor ;

determina regulile contabile si de informatie ale operatiunilor.

B. Consiliul Directorilor format din presedinte, vice-presedinte si 4 pembri alesi pe 8 ani.

realizeaza poitica monetara adoptata de consiliul guvernatoriu ;

transmite instructiuni BCN si pregateste sedintele Consiliul Guvernatoriu.

Presedintele BCE reprezinta banca in relatiile externe. El e asistat de un vice-presedinte. Acesti 2 si guvernatorii BCE formeaza Consiliul General al BCE.

Banca Europeana de Investitii – este o institutie financiara a UE, fiind instituita prin Tratatul de la Roma.

Este PJ , are autonomie financiara si e chemata sa asigure finantarea pe termen lung a proiectelor din transport, telecomunicatii, energie, apa potabila, invatamint.

Activitatea BEI este condusa de catre Consiliul Guvernator si anume ministrii de finante a statelor membre.

Banca Centrala Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare fondata in 1991 pentru sustinerea secorului privat intr-un mediu democratic.

Astazi BCERD promoveaza economiile de piata si democratiile in 28 de state.

Banca investeste in intreprinderi private. Sustine acest sector cu ajutorul unor proiecte prin care se acorda sprijin in primul rind procesului de privatizare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships