Universitati din RM

UNIVERSITATI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Universitatea de Stat din Moldova (USM) 
mun. Chișinău,  str. A. Mateevici, 60

Facultăți și catedre

Biologie şi Pedologie
* Biologie Vegetală
* Biologie Umană şi Animală
* Ecologie, Botanică şi Silvicultură
* Ştiinţele Solului, Geologie şi Geografie

Chimie şi TehnologieChimică
* Chimie Anorganică şi Fizică
* Chimie Analitică şi Organică
* Chimie Industrială şi Ecologică

Drept
* Teorie şi Istorie a Dreptului
* Drept Constituţional şi Drept Administrativ
* Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe
* Drept Penal şi Criminologie
* Drept Procesual Penal şi Criminalistica
* Drept Civil
* Drept Procesual Civil
* Drept al Antreprenoriatului
* Dreptul Muncii

Fizică
* Fizică teoretică
* Fizică Aplicată şi Informatică
* Meteorologie, Metrologie, şi Fizică Experimentală

Istorie şi Filosofie
* Arheologie şi Istorie Antică
* Istoria Românilor
* Istoria Universală
* Filosofie şi Antropologie

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
* Jurnalism
* Comunicare
* Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională

Limbi şi Literaturi Străine
* Filologie Franceză „Grigore Cincilei”
* Catedra Filologie Engleză
* Catedra Filologie Italiană şi Spaniolă
* Catedra Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată
* Catedra Literatură Universală
* Catedra Limbi Germanice
* Catedra Limba Franceză

Litere
* Limba Română
* Literatură Română şi Teorie Literară
* Lingvistică Generală şi Limbi Clasice
* Filologie Rusă

Matematică şi Informatică
* Algebră şi Geometrie
* Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale
* Informatică şi Optimizare Discretă
* Informatică Aplicată
* Limbi Străine Aplicate
* Matematică Alicată
* Tehnologii de Programare

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
* Catedra de Psihologie Aplicată
* Catedra de Psihologie
* Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei

Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
* Relaţii Internaţionale
* Ştiinţe Politice
* Ştiinţe Administrative
* Limbi Moderne Aplicate

Sociologie si Asistenţă Socială
* Asistenţă Socială
* Sociologie

Ştiinţe Economice
* Teorie economică şi metodologia cercetării
* Finanţe şi bănci
* Administrarea afacerilor
* Marketing şi relaţii economice internaţionale
* Contabilitate şi informatică economică

Universitatea Libera Internationala din Moldova (ULIM)
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52
tel: +(373 22) 22-00-29
www.ulim.md
Drept
* Catedra Drept Public
* Catedra Drept Privat

Stiinte Economice
* Catedra Management si Marketing
* Catedra Economie si REI
* Catedra Cibernetica si Informatica Economica

Biomedicina si Ecologie
* Biologia moleculara
* Tehnologia produselor cosmetice si medicinale
* Tehnologia farmaceutica
* Servicii-Estetologia
* Ecologia
* Securitatea Ecologica
* Silvicultura si gradini publice

Limbi Straine si Comunicare Publica
* Catedra Filologie Romanică
* Catedra Filologie Germanica
* Catedra Jurnalism şi Comunicare publică
* Catedra Limbi asiatice (orientale)

Informatica si Inginerie
* Catedra Tehnologii Informationale si Calculatoare
* Catedra Design

Istorie si Relatii Internationale
* Catedra Istorie
* Catedra Relaţii Internaţionale

Psihologie si Asistenta Sociala
* Catedra Psihologie
* Catedra Sociologie şi Asistenţă Socială

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) 
B-dul Ștefan cel Mare nr. 168, Chișinău, Republica Moldova
Energetică
* Catedra “Bazele Teoretice ale Electrotehnicii”
* Catedra “Electromecanică şi Metrologie”
* Catedra “Electroenergetică”
* Catedra “Termotehnică şi Management în Energetică”
* Catedra “Educaţie Fizică”

Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini
* Catedra “Utilaj Tehnologic Industrial”
* Catedra “Transport Auto”
* Catedra “Inginerie şi Management în Transport”
* Catedra “Geometrie Descriptivă şi Desen”
* Catedra “Matematică”

Inginerie şi Management în Mecanică
* Catedra “Studiul şi Tehnologia Materialelor”
* Catedra “Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”
* Catedra “Rezistenţa Materialelor”
* Catedra “Maşini şi Sisteme de Producţie”
* Catedra “Dizain Industrial şi de Produs”
* Catedra “Tehnologia Construcţiilor de Maşini”
* Catedra “Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie”

Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
* Catedra “Fizica”
* Catedra “Telecomunicaţii”
* Catedra “Sisteme Optoelectronice”
* Catedra “Construirea şi Producerea Aparatajului Electronic”
* Catedra “Radiocomunicaţii”

Radioelectronică şi Telecomunicaţii
* Catedra “Automatică şi Tehnologii Informaţionale”
* Catedra “Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori”
* Catedra “Calculatoare”
* Catedra “Informatică aplicată”
* Catedra “Mecanică Teoretică”
* Catedra “Ştiinţe Socio-umane”
* Filiera Anglofonă “Computer Science”
* Filiera Francofonă “Informatica”

Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
* Catedra “Tehnologia Conservării”
* Catedra “Procese, Aparate, Tehnologia Panificaţiei şi a Cerealelor”
* Catedra “Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice”
* Catedra “Enologie”
* Catedra “Limbi Moderne”
* Catedra “Chimie”
* Filiera Francofonă “Tehnologii alimentare “

Industrie Uşoară
* Catedra “Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi”
* Catedra “Tehnologiea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi”
* Catedra “Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele”
* Catedra “Design Vestimentar Industrial”
* Catedra “Design şi Tehnologii Poligrafice”

Cadastru, Geodezie şi Construcţii
* Catedra “Evaluarea şi Managementul Imobilului”
* Catedra “Drept Patrimonial”
* Catedra “Securitatea Activităţii Vitale”
* Catedra “Tehnologia Construcţiilor”
* Catedra “Geodezie, Cadastru şi Geotehnică”
* Catedra “Construcţii şi Mecanica Structurilor

Urbanism şi Arhitectură
* Catedra “Design Interior”
* Catedra “Construcţii Arhitectonice”
* Catedra “Căi Ferate, Drumuri şi Poduri”
* Catedra “Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/COUSTEAU”
* Catedra “Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilare”
* Catedra “Tehnologia Materialelor şi Articolelor de Construcţie”
* Catedra “Arhitectură”

Inginerie Economică şi Business
* Catedra “Teorie Economică şi Marketing”
* Catedra “Economie şi Management Industrial”
* Catedra “Economie şi Management în Construcţii
-În cadrul “Facultăţii de Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini” activează Colegiul Tehnic.

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)
 Serviciul Relatii cu Publicul al ASEM
Ziarul “Curierul Economic”
Blocul “A”; etajul 1, biroul 103
Telefon: 402-833
Telefon / fax: 245-257
e-mail: inform@ase.md
           curierul@ase.md
Facultatile si Catedrele institutiei

Business si administrarea afacerilor
* Management
* Marketing
* Merceologie si Comert
* Turism si Servicii Hoteliere
* Educatie fizica si sport

Economie generala si drept
* Teorie si Politici Economice
* Management Social
* Drept Privat
* Drept Public
* Comunicare Economică și Didactică

Cibernetica Statistică si Informatica Economica
* Cibernetica si Informatica Economica
* Statistica si Previziune Economica
* Matematica
* Bazele Informaticii Economice

Relatii economice internationale
* Relatii economice internationale
* Limbi moderne de afaceri
* Gândire Economică, Demografie și Geoeconomie

Contabilitate
* Contabilitate si Audit
* Contabilitate
* Analiza activitatii economico-financiare

Finante
* Banci si Activitate Bancara
* Finante si Asigurari
* Filosofie si Politologie
* Limbi Moderne Aplicate
* Investitii si Piete de Capital

Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie (USMF)
bd. Stefan cel Mare si Sfant, 165
MD-2004, Chisinau, Moldova
Telefon:(37322)24-34-08
Fax:(37322)24-23-44
www.usmf.md/
Facultăți și specialități:

Medicină I
* Anatomia omului
* Anesteziologie şi Reanimatologie nr. 1 “Valeriu Ghereg”
* Biochimie şi biochimie clinică
* Boli infecţioase la copii
* Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
* Chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi ” cu curs Endoscopie
* Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică
* Departamentul Medicină internă
* Economie, management şi psihopedagogie în medicină
* Epidemiologie
* Farmacologie şi farmacologie clinică
* Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică
* Hematologie, oncologie şi terapie de campanie
* Histologie, citologie şi embriologie
* Igienă
* Igienă generală
* Medicină internă – semiologie
* Medicină internă nr. 3
* Medicină legală
* Medicină militară şi extremală
* Microbiologie, virusologie şi imunologie
* Morfopatologie
* Obstetrică şi ginecologie
* Ortopedie şi Traumatologie
* Pediatrie nr. 2
* Psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală
* Curs Pediatrie-semiologie şi puiericultură

Medicină II
* Anatomie topografică şi Chirurgie operatorie
* Biologie moleculară şi genetică umană
* Chirurgie generală-semiologie
* Dermatovenerologie
* Filosofie şi bioetică
* Fiziologia omului şi biofizica
* Limbi moderne
* Limba Română şi terminologie medicală
* Neurologie
* Otorinolaringologie

Stomatologie
* Chirurgie orală şi maxilo-facială “Arsenie Guţan”
* Chirurgie OMF pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie
* Stomatologie ortopedică, Chirurgie OMF şi Implantologie orală
* Stomatologie terapeutică
* Stomatologie terapeutică FECMF
* Curs Chirurgie

Farmacie
* Chimie Generală
* Chimie Farmaceutică şi Toxicologică
* Educaţie Fizică
* Farmacie Socială “Vasile Procopşin”
* Farmacologie şi Farmacie Clinică
* Farmacognozie şi Botanică Farmaceutică
* Tehnologia Medicamentelor

Rezidenţiat
* Chirurgie nr. 2
* Endocrinologie
* Medicină de familie
* Medicină alternativă şi complementară
* Neurochirurgie
* Pediatrie nr. 1
* Pediatrie
* Pneumoftiziologie
* Radiologie şi imagistică
* Urologie şi nefrologie chirurgicală
* Curs Farmacoterapie

FECMF
* Anesteziologie şi reanimatologie nr. 2
* Boli infecţioase
* Chirurgie
* Diagnostic de laborator clinic
* Neurologie FECMF
* Obstetrică şi ginecologie FECMF
* Oftalmologie cu curs Oftalmologie
* Pediatrie şi neonatologie
* Sănătate publică şi management „Nicolae Testemiţanu”
* Urgenţă medicală
* Curs Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală
* Curs Neuropediatrie
* Curs Sonografie
* Curs Gerontologie şi geriatrie
* Curs Genetică Medicală
* Curs Bacteriologie

Universitatea Agrară De Stat din Moldova
MD 2049, Chişinău, str. Mirceşti, 42.
Tel.: 31-22-91;  31-22-37;  432-590. Fax: 31-22-76.
Web-site: www.uasm.md
Facultăți:

Agronomie
* Catedra de Chimie
* Catedra Botanică şi Fiziologia plantelor
* Catedra de Agrotehnică şi Fitotehnie
* Catedra de Agroecologie şi Ştiinţa Solului
* Catedra de Ameliorare, Genetică şi Biotehnologie a Culturilor Agricole

Horticultura
* Catedra de Legumicultură
* Catedra de Pomicultură
* Catedra de Protecţie a Plantelor
* Catedra de Silvicultură şi Grădini Publice
* Catedra de Tehnologie a Vinului, Păstrării şi Prelucrării Produselor Agricole
* Catedra de Viticultură

Economie
* Catedra de Economie şi Relaţii Economice Internaţionale
* Catedra de Finanţe şi Bănci
* Catedra de Informatică
* Catedra de Limbi Moderne
* Catedra de Management
* Catedra de Marketing şi Achiziţii
* Catedra de Ştiinţe Socio–umane
* Catedra de Turism

Contabilitate
* Catedra de Matematici Superioare
* Catedra de Economie, Statistică şi Analiză
* Catedra de Evidenţă Contabilă

Medicina Veterinară
* Catedra de Parazitologie
* Catedra de Zooigienă
* Catedra de Obstetrică şi Chirurgie
* Catedra de Epizootologie
* Catedra de Terapie
* Catedra de Anatomie a Animalelor Domestice

Zootehnie si Biotehnologii
* Catedra de Biotehnologii în Zootehnie
* Catedra de Educaţie Fizică
* Catedra de Zootehnie Generală
* Catedra de Zootehnie Specială
* Catedra militară

Inginerie Agrară si Transport Auto
Catedra de Electrificare şi Automatizare a Mediului Rural
* Catedra de Inginerie a Transportului Auto şi Tractoare
* Catedra de Mecanică şi Bazele Proiectării
* Catedra de Mecanizare a Agriculturii
* Catedra de Mentenanţă a Maşinilor şi Ingineria Materialelor

Cadastru şi Drept
* Catedra de Cadastru şi Geodezie
* Catedra de Drept Privat
* Catedra de Drept Public
* Catedra de Fizică
* Catedra de Îmbunătăţiri Funciare şi Hidrotehnică
* Catedra de Organizare a Teritoriului

Institutul de Stat de Relatii Internationale din Moldova (IRIM)
Adresa IRIM: mun. Chişinău, str.Puşkin 54,
Tel.: ( 373 22) 22 83 20
Tel.: (373 22) 22 82 86
Tel/Fax: ( 373 22) 21-09-62
E-mail: irim@irim.md
Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice
* Catedra Relatii Internationale
* Catedra Ştiinţe politice

Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale
* Catedra Relaţii Economice Internaţionale
* Catedra Turism şi Servicii Hoteliere
* Catedra Teoria Economică şi Business Internaţional

Facultatea de Drept
* Catedra drept internaţional
* Catedra drept public
* Catedra drept privat

Facultatea Limbi Străine.
* Catedra Filologie Engleză
* Catedra Filologie Franceză
* Catedra Limbi Moderne Aplicate

Academia de Transporturi, Informatica si Comunicatii (ATIC)
MD-2002, mun. Chişinău, str. Munceşti, 121a
tel: +(373 22) 63-76-30
www.iatp.md
Facultăți:
-Management, cu specializarea:
* Managementul firmei

-Finanţe, cu specializarea:
* Finanţele şi contabilitatea firmei

-Contabilitate şi audit

-Informatică

-Inginerie şi management, cu specializarea:
* Inginerie şi management în transporturi

Institutul Internaţional de Management “Imi-Nova”
MD-2043, or. Chişinău, str. Hristo Botev, 9/1
tel: +(373 22) 56-85-36 

www.imi-nova.md
corina_rln@yahoo.com
Facultăți:

-Economie Mondială și REI
-Marketing și Logistică
-Business și Administrare
-Finanțe și Bănci
-Contabilitate
-Turism
-Economie Gernerală
-Statistică și Previziune
-Cibernetică și Informatica Economică
-Merceologie și Comerț
-Servicii
-Științe ale comunicării
-Relații Internaționale
-Management informațional

Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creanga” din Chisinau (UPSC)
MD – 2069, Chişinău, str. I. Creangă, nr. 1, t
el: (+373 22) 74-33-38, (+373 22) 74-54-14,
Fax: (+373 22) 74-54-14,
Facultăți și catedre:

Informatică și T.I.I.
* Catedra Informatică
* Catedra Matematică aplicată

Limbi și literaturi străine
* Catedra Filologie Engleză
* Catedra Limbi şi Literaturi Romanice
* Catedra Filologie Germană

Psiholotie și psihopedagogie
* Servicii de Asistenţa Socială
* Psihologie
* Psihopedagogie specială

Filologie
* Limba şi literatura română şi engleză
* Limba şi literatura română şi franceză
* Limba şi literatura română şi italiană
* Limba şi literatura română şi spaniolă
* Limba şi literatura română şi germană
* Limba şi literatura română şi engleză (pentru alolingvi)
* Limba şi literatura română şi rusă
* Limba şi literatura rusă şi engleză.

Istorie și etnopedagogie

Pedagogie
* Pedagogie
* Pedagogie socială
* Pedagogie preşcolară
* Dans sportiv şi modern
* Pedagogia învăţămîntului primar
* Pedagogie şi limbă engleză
* Pedagogia preşcolară şi limbă engleză
* Pedagogia învăţămîntului primar şi informatică
* Pedagogia învăţămîntului primar şi limbă engleză
* Pedagogia învăţămîntului primar şi limbă franceză
* Pedagogia învăţămîntului primar şi pedagogia preşcolară

Academia “Stefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
or. Chisinau
Str. Gh. Asachi 21
Anticamera: 22-97-27
Tel./fax: 73-89-94
Facultăți:
 
Drept penal
Drept public
Universitatea De Stat din Tiraspol
str. Iablocikin 5, or. Chisinau, Republica Moldova MD 2069
tel. 75-49-24
Facultăți:
 
Biologie si chimie
Filologie
Fizica, matematica si tehnologii informationale
Geografie
Pedagogie
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 
MD-2001, mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8
tel: +(373 22) 54-91-24 

www.uccm.md
 Facultăți:
Contabilitate si Informatica Economica
Management si Drept
Marketing si Merceologie
Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM)
MD-2024, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 2/1
tel: +(373 22) 50-91-22, +(373 22) 50-91-27
www.usem.md
 Facultăți:
Facultatea de economie si informatica
Facultatea de limbi moderne
Facultatea drept
Facultatea jurnalism si comunicare pubilca
Institutul Umanistic Contemporan
Мун. Кишинэу, ул. Албишоара 78/4
+ (373 22) 24 05 53
Facultăți:
 
Общая экономика
Бизнес и управление
Право
Психология
Информатика
Информационные технологии
Кибернетика и экономическая информатика
Услуги по социальной защите
Маркетинг и логистика
Бухгалтерский учёт
Туризм
Universitatea “Perspectiva – Int”
MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75
tel: +(373 22) 74-79-58 

www.perspectiva.md
Facultăți:
 
Arte
Drept
Licenta (fara masterat)
Servicii publice
stiinte economice
stiinte politice
Славянский университет Молдова Кишинев
MD-2068, mun. Chişinău, str. Florilor, 28/1
tel: +(373 22) 43-03-81
www.surm.md
surm@starnet.md
Facultăți:
 
Педагогика начального образования
Психопедагогика
Русский язык и литература
Украинский язык и литература
Болгарский язык и литература
Иностранные языки
Культурология
Психология
Журналистика
Право
Социальная защита
Бухгалтерский учёт
Маркетинг и логистика
Бизнес и управление
Финансы и банки
Мировая экономика и международные экономические отношения
Кибернетика и экономическая информатика
Информатика
Информационные технологии
Туризм
Архитектура
Дизайн интерьера
Актёрское мастерство
Сценография
Режиссура
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE
Blocul I, FADMA, str. A.Mateevici 111,
Chișinău, MD 2014,
Republica Moldova
Telefon +373 (22)
22-19-49
23-87-01
23-82-14

E-mail: amtap@mtc.md
Facultăți:
 
Arta Cinematografica
Arta Teatrala
Stiinte Economice
Institutul Nistrean de Economie şi Drept
MD-3100, or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 82
tel: +(373-231) 2-10-98
Facultăți:
 
Facultatea de drept
Facultatea de economie

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships