Valutele reprezintă monedele naţionale cu circulaţie internaţională care pot fi utilizate ca mijloc de plată şi pot constitui rezerve şi în alte ţări decât cele ce reprezintă ţări de emisiune ale acestor monede. Valutele au această calitate suplimentară de a permite realizarea imediată a stingerii unei obligaţii în relaţiile comerciale internaţionale.
Valutele se clasifică astfel:
1. după modul în care sunt deţinute
– în numerar – bancnote şi monezi – cash – acea monedă sau bancnotă utilizată în stingerea obligaţiei.
– în cont – se află numai sub formă de disponibil în cont, în condiţiile în care majoritatea plăţilor se desfăşoară pe traseu bancar – au o utilitate mai redusă decât valutele în numerar în comerţul internaţional. Ea poate fi utilizată la dispoziţia titularului contului respectiv şi se poate transforma în numerar doar la ordinul titularului.
2. după modul în care poate fi utilizată valuta în cont
– valută depozitată la vedere
– valută depozitată la termen.
3. după modul de preschimbare al valutelor:
– valute convertibile
– valute transferabile
– valute liber utilizabile
– valute neconvertibile.
Valutele convertibile – se schimbă liber fără restricţii, schimbarea se face contra altor valute. Aceasta presupune un angajament între ţări în aşa fel încât moneda deţinută de o persoană la un moment dat să poată fi transformată în moneda naţională şi invers. Pentru a fi convertibilă trebuie să îndeplinească o serie de criterii.

Valutele neconvertibile – pot fi schimbate doar cu aprobarea instituţiilor abilitate,
– participă în pondere scăzută la schimburile internaţionale,
– pot fi schimbate doar într-un singur sens, de la valuta convertibilă la cea neconvertibilă, invers nu este posibil.
Valuta transferabilă – are un anumit grad de convertibilitate stabilit în cadrul unei înţelegeri regionale,
– contribuie la realizarea unor operaţiuni în anumite circumstanţe şi pentru anumite relaţii stabilite înainte.
Valutele liber utilizabile – au convertibilitate totală şi sunt recunoscute de FMI, BERD; BIRD; Banca Mondială – dolarul american, EURO, yenul japonez, lira sterlină. Sunt utilizate foarte larg în tranzacţiile internaţionale şi sunt recunoscute ca instrumente de plată în operaţiile comerciale.
4. în funcţie de regimul de definire al valutelor
– valute care flotează liber în funcţie de cerere şi ofertă,
– valute care flotează în funcţie de Sistemul Monetar European,
– valute al căror curs e legat de alte valute convertibile
– valute a căror valoare e legată direct de cursul DST.
Unele valute îndeplinesc o funcţie foarte complexă – valută de rezervă.
Pentru a îndeplini acest rol, valutele trebuie:
– să joace un rol important în operaţiunile financiare internaţionale
– să fie liber convertibile
– să aibă stabilitate pe termen lung.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships