Masoara: venitul total al sectorului personal si venitul dupa impozitare.
Semnificatie: baza pentru consum si economii
Prezentat ca: totalul in bani
Pune accentul pe: ratele in crestere
Etalon: 3% pe an in termeni reali
Publicat: in principal trimestrial , lunar in SUA ; 1-3 luni intarziere

Venitul personal este venitul curent primit de catre sectorul personal din toate sursele.Cea mai mare parte este reprezentata de salarii si prime , dar totalul acopera de asemenea rentele , dobanzile si dividentele si transferurilr curente , cum sunt primele de asigurari sociale platite persoanelor si donatiile firmelor in scopuri caritabile.
Venitul disponibil personal (VDP). Este venitul personal dupa deducerea impozitelor si taxelor personale directe si transferurile curente in strainatate.
Venitul personal real shi VDP real.Veniturile personale si venitul personal disponibil sunt uneori exprimate in termeni nominali , inainte de se tine seama de inflatie.Veniturile personale si VDP sunt ajustate in functie de inflatie.Preturile de consum pot fi utilizate , daca nu exista un alt deflator disponibil.In mare , daca veniturile cresc cu 5% si preturile cu 3% veniturile reale sunt cu 2% mai mari.

Veniturile sunt afectate de ciclul economic.In general , este recomandabil sa se caute o crestere a veniturilor reale care poate fi sustinuta – o crestere prea rapida poate fi inflationista.Principalele componente sunt dupa cum urmeaza:
Venituri de la locul de munca.Cea mai importanta influenta asupra venitului personal.Totalul depinde in principal de numarul de oameni angajati , de numarul de ore lucrate si de modul in care aceste persoane sunt platite.
Veniturilr intreprinzatorilor particulari.Este urmatoarea componenta ca importanta in VDP.Veniturile intreprinzatorilor particulari sunt legate de starea generala de sanatate a economiei,Aceste vor creste cand PIB nominal creste.
Dobanzi si dividente.Dividentele sunt sensibile la variatia profiturilor companiei si la starea economiei , in timp ce platile de dobanzi evolueaza in mod evident in functie de rata dobanzii.Cand imprumuturile sunt mari in comparatie cu economiile , o crestere a ratei dobanzii poate insemna o scadere a veniturilor nete din dobanzi.In general , o crestere a ratei dobanzii stimuleaza VDP , deoarece in cele mai multe tari sectorul personal are mai multe active decat pasive cu rate de ajustare a dobanzilor.
Impozite si beneficii.Modificarile ratelor impozitelor sau beneficiiilor au un efect rapid asupra VDP.Amploarea efectului va depinde de natura schimbarii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships