Plătitorul primelor de asigurare este asiguratul – PF,PJ – care a încheiat cu asigurătorul un contract de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sau care devin asiguraţi prin efectul legii. Plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sunt:

• întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, PF ce desfăşoară activităţi profesionale şi antreprenoriale; – angajaţii unităţilor; – categoriile de persoane neangajate platitor e Guvernul RM(copii, elevii, studenţii la zi; rezidenţii învăţământului postuniversitar obligatoriu, gravidele, parturientele, invalizii; pensionarii; şomerii înregistraţi oficial.
Persoanele asigurate pot fi atât cetăţenii RM,cât şi cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în Republica Moldova, în interesul cărora au fost plătite prime de asigurare obligatorii de asistenţă medicală.

Veniturile fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reprezintă prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Mărimea primei se stabileşte anual prin lege. Toate cheltuielile legate de acordarea către persoanele asigurate a asistenţei medicale asigurătorul le achită trimestrial. Angajatorul este în drept să achite în avans cheltuielile pentru prestarea serviciilor medicale, conform condiţiilor stabilite în contract.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships