Contractul de vinzare-cumparare este reglementat in general de catre normele Codului civil. Apoi de catre Codul funciar, Legea cu privire la pretul normativ si modul de vinzare cumparare a pamintului. Prin intermediul contractului de v-c vinzatorul lotului de teren se obliga a transmite terenul in modul stabilit de lege in proprietatea cumparatorului, iar cumparatorul se obliga in modul stabilit de lege de a primi terenul si a achita o suma de bani prevazuta in contract. In RM pot fi vindute terenurie aflate in proprietate privata a PF si PJ , precum si cele care apartin statului si autoritatilor administrativ-teritorilale. La vinzarea terenului partila nu pot schimba, de sinestatator, destinatia acestora, facind excepte doar cazurile prevazute expres de legislatie si de aceea cumparatorul poate folosi terenul in conformitate cu destinatia fixata in actul care determina regimul juridic al acestui teren.

Cumparatorul mai este obligat sa foloseasca terenul in conformitate cu cerintele generale stabilite in Codul funciar : de a utiliza eficient lotul ; de a nu agrava starea ecologia a solului, de a respecta normele agrotehnice, de a majora fertilitatea.

Tranzactiile de v-c a terenurilor se efectuiaza prin 2 metode :

prin contract la pret normativ sau la pret liber ;

la licitatie.

Pentru incheierea contractului de v-c este necesara vointa manifestata liber a ambelor parti. Apoi la licitatie determinanta este vointa cumparatorului.

In caz in care starea loturilor nu corespunde conditiilor indicate in contract, cumparatorul este in drept de a cere acest lucru de la vinzator.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships