How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

ACTIUNEA CUMPARATORULUI EVINS IMPOTRIVA VANZATORULUI
(MODEL  ORIENTATIV)
DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul ……………………..    domiciliat in …………………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ……………………. domicilat in ………………. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati la despagubiri civile pentru repararea prejudiciului pe care l-am suferit in urma evictiunii in suma de …………… lei.
De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata si onorariu de avocat.
MOTIVELE  ACTIUNII:
            In fapt (se arata motivele actiunii) …………………………………………………………………………
            In drept imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1337-1341 C. civ.
           
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – si de proba cu acte, si anume de contractele …………
Depun prezenta actiune precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.
Data depunerii …../…./….
Semnatura
DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………………………………

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!