DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, va rog sa hotarati
 AMANAREA EXECUTARII:
   a) pedepsei de ………… inchisoare;
   b) sanctiunii contraventionale de ………… inchisoare contraventionala;
   c) masurii educative a internarii intr-un institut de reeducare, luata impotriva mea prin hotarare judecatoreasca definitiva, deoarece ma aflu intr-una din situatiile prevazute de lege care va permite sa amanati executarea.
 Motive:
   In fapt, prin sentinta penala (civila) nr. ………., din ……….., pronuntata de …………, in dosarul nr. …………, s-a dispus:
   a) in baza art. ….. condamnarea mea la pedeapsa …….. inchisoare;
   b) in baza art. ….. sanctionarea mea cu ……….. inchisoare contraventionala;
   c) in baza art. 101 lit. c, C. pen., aplicarea masurii educative de trimitere a mea intr-un centru de reeducare, pe timp de ………..
   S-a retinut in sarcina mea faptul ca ………….
   Hotararea este definitiva, urmand sa fie pusa in executare.
   Cer amanarea executarii hotararii, deoarece:
   – sufar de o boala care ma pune in imposibilitate de a executa pedeapsa sau masura educativa anuntata, dovada care o fac cu actul medico-legal pe care-l anexez la prezenta cerere si, daca este nevoie, va rog a se incuviinta efectuarea unei expertize medico-legale;
   – sunt gravida, dovada actul medical pe care-l anexez;
   – am un copil mai mic de un an, dovada copia legalizata de pe certificatul de nastere al copilului, pe care o anexez;
   – din cauza unor imprejurari speciale si anume ………….. executarea imediata a sanctiunii va avea consecinte grave pentru mine, familie sau unitatea la care lucrez.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 453 lit. a, b si c din C. proc. pen.
   Dovada cererii inteleg s-o fac cu actele enuntate si cu orice mijloc de proba admis de lege.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships