DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, va rog sa AMANATI JUDECAREA dosarul penal nr. ………., cu termen de judecata la data de ……….. la o alta data, pentru ca:
   – nu mi-a fost comunicat actul de sesizare a instantei, obligatie impusa de dispozitiile art. 318 alin. 1 C. proc. pen.;
   – comunicarea actului de sesizare a instantei mi s-a facut in mai putin de 3 zile inaintea termenului de judecata, contrar prevederilor art. 318 alin. 2 C. proc. pen.;
   – s-a pus in discutie schimbarea incadrarii juridice a faptei si trebuie sa-mi pregatesc apararea (art. 334 C. proc. pen.);
   – s-a extins actiunea penala si pentru alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care sunt judecat si am nevoie de timp pentru a-mi pregati apararea (art. 335 alin. 3 raportat la art. 334 C. proc. pen.);
   – s-a extins procesul penal si cu privire la alte fapte prevazute de legea penala, care desi au legatura cu infractiunea pentru care sunt supus(a) judecatii, totusi am nevoie de timp pentru a-mi asigura apararea (art. 357 C. proc. pen.);
   – procedura nu este legal indeplinita cu inculpatul(a) ………. care nu s-a citat;
   – nu ma pot prezenta fiind internat(a) in spital dovada actul medical pe care-l anexez, sau ma aflu trimis(a) in delegatie, dovada actul pe care-l anexez;
   – am nevoie sa-mi angajez un aparator, lucru pe care inca nu l-am putut face din cauza lipsei mijloacelor materiale;
   – se impunea sa se ceara oficial de la unitatea urmatoarele acte: ………………………………… absolut necesare solutionarii cauzei;
   – nu a fost efectuata expertiza dispusa;
   – martorul ocular care trebuie sa, fie audiat nu a fost citat sau nu se poate prezenta la acest termen de judecata, asa cum rezulta din actul de la dosar.
   In drept, imi intemeiez cererea pe textele enuntate mai sus.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships