DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., str…………….., nr. ………, etajul …….., apart. ……., va rog sa-mi eliberati ordonanta de adjudecare asupra imobilului din localitatea ………………, judetul …………….., str. ……….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., care mi-a fost adjudecat prin incheierea acestui tribunal din ……………, ca urmare a urmaririi silite pornite impotriva lui ……………., din ……………., judetul ………. str. …………….., nr. ………., etajul …….., apart. ………, pentru suma de ……………. lei. Depun recipisa C.E.C. nr. …………. din ………….. pentru consemnarea pretului adjudecarii, precum si recipisa C.E.C. nr. ……….., din ……………, pentru depunerea taxelor de timbru aferente prezentei cereri.
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 551 C. proc. civ.
 Semnatura adjudecatarului,
 ……………………..
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships