DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………,
   Formulez
 CERERE PENTRU ANULAREA HOTARARII DECLARATIVA DE MOARTE
 pronuntata prin sentinta civila nr. …….. din ……….., in dosarul nr. ……… al acestei instante, prin care am fost declarat mort prezumat, moarte ce ar fi avut loc la data de ………, hotarare pe care va rog s-o anulati.
   In cauza urmeaza sa fie citate ca parti:
   1. …………..;
   2. …………..;
   care au figurat in procesul in care s-a declarat moartea prezumata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin hotararea precitata, am fost declarat mort prezumat, moarte care ar fi intervenit la data de ……… cand ……………..
   In realitate, am supravietuit acelui moment, am fost apoi internat in spital sau intr-un lagar de concentrare, timp de …………, de unde nu am putut da nici un semn ca mai traiesc.
   Dovedind ca sunt in viata, va rog sa-mi admiteti cererea si sa anulati hotararea prin care s-a declarat moartea mea.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 20 alin. 1 din Dec. nr. 31/1954 si art. 42 din Dec. nr. 32/1954.
   Depun cererea in ….. exemplare, pentru a fi comunicata celorlalte parti din proces, chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships