APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                                                     DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ………….. chem in judecata Primaria ………., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti:
   – ANULAREA,
   – RECTIFICAREA, SAU
   – COMPLETAREA ACTULUI DE NASTERE, CASATORIE SAU DECES
 privind pe ………, inregistrat la Serviciul starii civile de pe langa Primaria ……., sub nr. ……….. din data de …….., pentru ca ……….
 Motivele cererii:
   In fapt, (se enunta starea de fapt, obiectul cererii si motivele ce justifica admiterea unei asemenea cereri).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 10 din Dec. nr. 278/1960 si art. 23 din Dec. nr. 31/1954.
   Dovada o fac cu …………………..
   Depun cererea in trei exemplare pentru a se comunica parchetului de pe langa Judecatoria ……….. si Primariei ………. o data cu citatiile ce li se vor trimite.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]