DOMNULE PRESEDINTE,
 Unitatea ………….., cu sediul in ………….. cerem
 ANULAREA EXECUTARII PEDEPSEI LA LOCUL DE MUNCA,
 privind pe condamnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………. care, prin hotararea nr. ………. din …………. pronuntata de …………., in dosarul penal nr. ………, in baza art. ……., a fost condamnat(a) la …………. cu executarea pedepsei la locul de munca, respectiv in unitatea noastra, pentru motivul prevazut de art. 8610 alin. 1 C. pen.
 Motivele cererii:
   In fapt, condamnatul(a) a mai savarsit o infractiune la data de …….. deci inainte de ramanerea definitiva a hotararii pe care o executa si pentru ca nu sunt intrunite cerintele prevazute de art. 86 C. pen., va rugam sa hotarati anularea executarii pedepsei executata la locul de munca.
   Din pedeapsa pe care o executa la locul de munca, a executat …….. si mai are de executat …… zile.
   In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 8610 alin. 1 C. pen. raportat la art. 4471 C. proc. pen.
   Dovada o facem cu actele pe care le anexam.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships