DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ……………,
   Declar
 APEL
 impotriva sentintei civile nr. …….. din …….. a Judecatoriei ……….. pronuntata in ………… prin care:
   – mi-a fost respinsa actiunea in revendicare impotriva intimatului(ei) cu domiciliul in ………….. sau
   – a fost admisa actiunea in revendicare introdusa de intimatul(a) domiciliat(a) in ………… impotriva mea si s-a dispus ca …………….
   De asemenea, urmeaza ca intimatul sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele apelului:
   1. In fapt (se enunta situatia de fapt din dosar, respectiv: cine a introdus actiunea, obiectul acesteia, probele care s-au administrat si solutia pronuntata).
   2. Motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul (urmeaza prezentarea lor).
   3. Dovezile pe care le invoc in sustinerea apelului (si care vor fi indicate: inscrisuri, martori, expertiza, cercetare locala etc.).
   Aceasta fiind starea de fapt si de drept din dosar, cat si dovezile pe care inteleg sa le invoc, va rog:
   a) sa incuviintati refacerea sau completarea probelor administrate de prima instanta, precum si administrarea altor probe daca le veti considera necesare in solutionarea cauzei;
   b) sa schimbati in tot (sau in parte) hotararea atacata;
   c) sa desfiintati hotararea atacata, si sa trimiteti cauza spre rejudecare primei instante, pentru ca:
   – a rezolvat procesul fara a se intra in cercetarea fondului;
   – judecarea s-a facut in lipsa mea, nefiind legal citat(a);
   – instanta nu avea competenta de a judeca.
   In drept imi intemeiez apelul pe dispozitiile pe art. 282art. 298 C. proc. civ.
   Dovada apelului o fac cu ………………
   Depun apelul in dublu exemplar pentru ca sa fie comunicat intimatului(ei) odata cu citatia.
   Anexez chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships