DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………..,
   Declar:
 APEL
   Impotriva sentintei penale nr. ………… din ……….. pronuntata de prin care (se enunta solutia), pe care va rog sa-l admiteti si sa pronuntati (este vorba de una dintre solutiile prevazute de art. 379 C. proc. pen.).
   Judecarea urmeaza sa se faca cu citarea inculpatului(ei) ………….., domiciliat(a) in …………..
 Motivele apelului:
   In fapt, (se enunta starea de fapt, solutia care s-a pronuntat si motivele care justifica admiterea apelului si pronuntarea uneia dintre solutiile prevazute de art. 379 C. proc. pen.)
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 367-385 C. proc. pen.
   Dovada motivelor acestui apel o fac cu …………………
   Depun apelul in …. exemplare, insotit de urmatoarele acte ……………..
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships